Portrettbilde av styreleder Toril B. Ressem

Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. Styreleder er Toril B. Ressem (bildet).

Styremedlemmer

Styrets sammensetning

Styreleder

Toril B. Ressem

Nestleder 

Torbjørn Almlid 

Medlemmer

Halfdan Aass
Irene Dahl Andersen
Iselin Vistekleiven
Ivar Gladhaug
Torunn Aass Taralrud 

Valgt av og blant de ansatte

Øistein Hovde
Torleiv Svendsen
Marianne Nielsen
Per Hillestad Christensen

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.


Styredokumenter

Styredokumenter fra 2022

Styredokumenter fra 2022

Styredokumenter fra 2021

Styredokumenter fra 2021

Styredokumenter fra 2020

Styredokumenter fra 2020

Eldre styredokumenter

Styredokumenter fra 2020

Styredokumenter fra 2019

Styredokumenter fra 2018

Styredokumenter fra 2017

Styredokumenter fra 2016

Styredokumenter fra 2015


Mer om styret

Om styremøtene

  • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
  • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
  • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av styremøtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøtet.

Instruks og vedtekter

Instruks for styret i Sykehuset Innlandet HFVedtekter for Sykehuset Innlandet HF
Fant du det du lette etter?