Styreleder Toril B. Ressem, portrettbilde

Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. Styreleder er Toril B. Ressem (bildet).

Styremedlemmer

Styrets sammensetning

Styreleder

Toril B. Ressem
Send e-post

Nestleder 

Halfdan Aass 
Send e-post

Medlemmer

Valgt av og blant de ansatte

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.


Styredokumenter

Eldre styredokumenter

Styredokumenter fra 2021Styredokumenter fra 2020Styredokumenter fra 2019Styredokumenter fra 2018 Styredokumenter fra 2017Styredokumenter fra 2016

Styredokumenter fra 2015


Mer om styret

Om styremøtene

  • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
  • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
  • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av styremøtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøtet.

Instruks og vedtekter

Instruks for styret i Sykehuset Innlandet HFVedtekter for Sykehuset Innlandet HF
Fant du det du lette etter?