Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. 

Om styremøtene

 • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
 • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
 • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av møtene.
 • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
 • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte.

Se oversikt over møtedokumenter og protokoller i 2020

Kommende styremøter

 • Fredag 23.10.
  Styremøte 23.10.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet gjennomføres fredag 23.10.2020 fra klokka 08.00 til 12.00.

 • Fredag 27.11.
  Styremøte 27.11.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Tirsdag 15.12.
  Styremøte 15.12.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Tirsdag 26.01.
  Styremøte 26.01.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 25.02.
  Styremøte 25.02.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 18.03.
  Styremøte 18.03.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 22.04.
  Styremøte 22.04.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Onsdag 19.05.
  Styremøte 19.05.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 17.06.
  Styremøte 17.06.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Onsdag 25.08.
  Styremøte 25.08.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Tirsdag 21.09.
  Styremøte 21.09.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 21.10.
  Styremøte 21.10.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 18.11.
  Styremøte 18.11.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 16.12.
  Styremøte 16.12.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

Styremedlemmer

Styreleder
Toril B. Ressem 

Nestleder 
Torbjørn Almlid 

Medlemmer
Daniel Haga
Ivar Gladhaug
Torunn Aass Taralrud

Valgt av og blant de ansatte
Øistein Hovde
Marianne Nielsen
Ove Talsnes

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.

Fant du det du lette etter?