Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. 

Om styremøtene

  • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
  • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
  • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av møtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte.

Kommende styremøter

  • Torsdag 19.12.
    Styremøte

    Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

Styremedlemmer

Styreleder
Anne Enger 

Nestleder 
Tor E. Berge 

Medlemmer
Kaija Eide Drønen
Kjell-Petter Tønnessen
Daniel Haga

Valgt av og blant de ansatte
Jørgen Hurum
Marianne Nielsen
Ove Talsnes

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.

Fant du det du lette etter?