HELSENORGE

Slagenheten ved Hamar sykehus er kåret til årets slagenhet for 2019

Sykehuset på Hamar har fått utmerkelse for sitt kvalitetsarbeid ved behandling av hjerneslag.

Bilde av ansatte ved slagenheten på sykehuset i Hamar

Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod- og oksygentilførsel til et område av hjernen, som oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen. Dette fører til et hjerneinfarkt. Om lag 10.000 personer i Norge innlegges i sykehus med akutt hjerneslag hvert år.

Norsk hjerneslagregister utnevner årlig to slagenheter som har utmerket seg i sitt kvalitetsarbeid. Det gjør de etter gitte kriterier. Sammen med Ålesund sjukehus er Hamar sykehus kåret til årets slagenhet ut fra følgende begrunnelse:

  • Utøvelse av god slagbehandling
  • God dekningsgrad og bedring av måloppnåelse på registerets kvalitetsindikatorer
  • Bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring
  • Etterlevelse av god innregistreringspraksis
  • God oppfølgingsgrad etter 3 måneder

Resultater for kvalitetsindikatorene i Norsk hjerneslagsregister 2019, medisinsk avdeling, Hamar:

Resultater for kvalitetsindikatorene i Norsk hjerneslagsregister 2019, medisinsk avdeling, Hamar
 
Avdelingen på Hamar har jobbet systematisk med implementering av det nye pasientforløpet for behandling av hjerneslag som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet i samarbeid med primærhelsetjenesten. Pasientforløpet bygger på nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for hjerneslag.

Avdelingens hovedfokus for 2019 var å få behandlingsløpet til å gli fra pasienten hentes og til utskrivelse fra sykehuset og tilbake til hjemmet eller kommunen. Det involverer ulike fagmiljøer fra prehospitale tjenester, akuttmottak, bildediagnostikk, laboratoriet, intensiv og slagenheten med leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og logoped.

– De gode resultatene skyldes en stor felles innsats fra alle som er involvert i behandlingen. Vi er glad for det vi har oppnådd så langt, men jobber hele tiden for å bli enda bedre, sier avdelingssjef Hege Sognar Haugen ved medisinsk avdeling på Hamar sykehus.

– Bruk av kvalitetsindikatorer i systematisk forbedringsarbeid vil over tid resultere i bedre pasientbehandling. Her har slagmiljøet på Hamar gjort et godt arbeid og det er både fortjent og hyggelig at de får denne utmerkelsen, sier direktør Medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen i Sykehuset Innlandet.