Styremøter i 2018

Oversikt over styremøter og -dokumenter i 2018.

Styremøte 30.01.2018


001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf
002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf
003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf
003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf
004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf
004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf
005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf
006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf
007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf
007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf
007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf
007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf
007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf
007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf
007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf
007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf
007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf
007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf


Les også:
Protokoll

 

Styremøte 22.02.2018

010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf
011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf
012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf
012-2018 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/012-2018 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Årlig melding 2017.pdf
013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2019-02/013-2019/013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdf013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdf
013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf
013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2019-02/013-2019/013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdf013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdf
013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf
013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf
014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf
015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf
016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf
016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf
016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf
017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf
018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf
018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf
018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf
018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf
018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf
018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf
018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf
018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf
018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf


Les også:

Protokoll

Styremøte 18.03.2018

020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf
021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf
022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf
022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf
023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf
024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf
024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf
025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf
025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf
025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf
025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdf025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdf
026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf
026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf
026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf
027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf
028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf
028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf
028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf Les også:
Protokoll

Styremøte 27.04.2018

031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdf031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdf
032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf
033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf
034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf
035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf
036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf
036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf
037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf
038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf
038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf
039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf
040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf
040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf
040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf
Les også:
Protokoll

 

Ekstraordinært styremøte 16.05.2018

042-2018 Status økonomi april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-05/042-2018 Status økonomi april 2018.pdf042-2018 Status økonomi april 2018.pdf

  
Les også:
Protokoll

Styremøte 01.06.2018

040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf
043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdf043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdf
044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdf044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdf
045-2018 1.tertialrapport 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 1.tertialrapport 2018.pdf045-2018 1.tertialrapport 2018.pdf
045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdf045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdf
045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdf045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdf
045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdf045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdf
046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdf046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdf
046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdf
046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdf
047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdf047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdf
047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdf047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdf
048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf
049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdf049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdf
049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdf049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdf
050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdf050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdf
051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdf051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdf
051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdf051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdf
051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdf051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdf
051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdf051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdf
051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdf051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdf
051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdf051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdf
051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdf051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdf


Les også:
Protokoll

Styremøte 22.06.2018

053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdf053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdf
054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdf054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdf
055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdf
055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdf
056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdf056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdf
056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf
056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdf
056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdf056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdf
056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdf056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdf
057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf
058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdf058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdf
058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdf058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfLes også:
Protokoll

Styremøte 29.08.2018

060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdf060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdf
061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdf061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdf
062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf
062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf
063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdf063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdf
063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdf063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdf
063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdf063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdf
063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdf063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdf
063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdf063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdf
063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdf063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdf
063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdf063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdf
064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdf064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdf
064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdf064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdf
065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdf065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdf
065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdf065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdfLes også:
Protokoll

Styremøte 27.09.2018Les også:
 Protokoll

Styremøte 19.10.2018Les også:
Protokoll

Styremøte 23.11. 2018

   
Les også:
Protokoll

Styremøte 19.12.2018

Les også:
Protokoll

 

Fant du det du lette etter?