Styremøter i 2018

Oversikt over styremøter og -dokumenter i 2018.

Styremøte 30.01.2018


001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf
002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf
003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf
003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf
004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf
004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf
005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf
006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf
007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf
007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf
007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf
007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf
007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf
007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf
007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf
007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf
007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf
007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf


Les også:
Protokoll

 

Styremøte 22.02.2018

010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf
011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf
012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf
012-2018 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2018 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Årlig melding 2017.pdf
013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf
013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf
013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf
014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf
015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf
016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf
016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf
016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf
017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf
018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf
018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf
018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf
018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf
018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf
018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf
018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf
018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf
018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf


Les også:

Protokoll

Styremøte 18.03.2018

020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf
021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf
022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf
022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf
023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf
024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf
024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf
025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf
025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf
025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf
025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdf025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdf
026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf
026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf
026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf
027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf
028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf
028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf
028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf Les også:
Protokoll

Styremøte 27.04.2018

031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdf031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdf
032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf
033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf
034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf
035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf
036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf
036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf
037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf
038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf
038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf
039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf
040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf
040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf
040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf
Les også:
Protokoll

 

Ekstraordinært styremøte 16.05.2018

042-2018 Status økonomi april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/042-2018 Status økonomi april 2018.pdf042-2018 Status økonomi april 2018.pdf

  
Les også:
Protokoll

Styremøte 01.06.2018

040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf
043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdf043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdf
044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdf044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdf
045-2018 1.tertialrapport 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/045-2018 1.tertialrapport 2018.pdf045-2018 1.tertialrapport 2018.pdf
045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdf045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdf
045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdf045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdf
045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdf045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdf
046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdf
047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdf047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdf
047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdf047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdf
048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf
049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdf049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdf
049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdf049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdf
050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdf050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdf
051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdf051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdf
051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdf051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdf
051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdf051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdf
051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdf051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdf
051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdf051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdf
051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdf051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdf
051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdf051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdf


Les også:
Protokoll

Styremøte 22.06.2018

053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdf053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdf
054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdf054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdf
055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdf
055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdf
056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdf056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdf
056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf
056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdf
056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdf056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdf
056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdf056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdf
057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf
058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdf058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdf
058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdf058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfLes også:
Protokoll

Styremøte 29.08.2018

060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdf060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdf
061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdf061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdf
062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf
062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf
063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdf063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdf
063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdf063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdf
063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdf063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdf
063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdf063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdf
063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdf063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdf
063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdf063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdf
063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdf063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdf
064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdf064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdf
064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdf064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdf
065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdf065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdf
065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdf065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdfLes også:
Protokoll

Styremøte 27.09.2018
Les også:
 Foreløpig protokoll

 


Styremøte 19.10.2018

Se innkalling

Styremøte 23.11. 2018

Se innkalling

Styremøte 19.12.2018

Se innkalling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.