Covid-19

Testing av ansatte

Folkehelseinstituttets testkriterier legges til grunn for hvem som skal testes:


 1. Fastlegen kan stå for testingen når symptomer oppstår utenfor arbeidstid og ellers der dette er naturlig. Avdelingsoverlege / nærmeste leder må informeres om resultat.

 2. Avgjørelsen om testing av ansatte i regi av sykehuset skal tas av egen leder. Koordinerende smittevernoverlege ved somatisk sykehus kan konsulteres.

 3. Testing gjøres ved stasjonene beskrevet under etter avtale (bruk geografisk nærmeste sykehus/teststasjon).

 4. Avdelingsoverlegen er rekvirent (husk telefonnummer), og bedriftslege, Jan Wiggert Schmitz, er kopimottaker. Ved avdelinger hvor det ikke er noen avdelingsoverlege, er bedriftslege hovedmottaker.

 5. Rekvisisjonen skal inneholde følgende opplysninger: Stillingsforhold og telefonnummer, symptomer, symptomdebut, reiseanamnese og nærkontakter. Kryss av for at dette er en poliklinisk pasient.

 6. Rekvisisjoner som tydelig er merket ansatt vil bli prioritert for analyse.

 7. Svartiden er som regel 1 døgn. Svartid på 1,5-2 døgn kan forekomme. Dersom mulig anbefales hjemmekontor i påvente av prøvesvar. Ansatte med luftveissymptomer skal ikke være på jobb.

 8. Formidling av positive prøvesvar: Mikrobiologen ringer ut alle positive prøvesvar til kommuneoverlege der den ansatte bor og til rekvirent anført på rekvisisjonen.

 9. Formidling av negative prøvesvar: Svar frigis elektronisk fra mikrobiologen direkte inn i pasientjournal. Rekvirent videreformidler prøvesvar til ansatte, enten selv eller ved hjelp fra andre, for eksempel sekretær.

 10. Den ansatte har selv tilgang til prøvesvaret via https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar.

 11. Spørsmål angående videre karantene besvares av avdelingsleder, eventuelt bedriftshelsetjenesten eller smittevern.

 12. Ved positivt funn, se prosedyre for smittesporing.

 13. Ansvar for klinisk oppfølging og behandling: Fastlege har ved alle tilfeller som ikke blir akutt innlagt ansvaret for oppfølgingen og eventuell sykemelding. Positive prøvesvar blir synlige for fastlegen via Kjernejournal.

 14. Avdelingsleder har ansvar for organisering av personell ved karantene og har ikke journalinnsyn utover å sjekke prøvesvar. Bedriftshelsetjenesten har ingen journalinnsyn i det hele tatt.


Lillehammer

Oppdatert 21.12.2020 kl. 14.25

 • Sted for testing:
  • Utenfor akuttmottaket
 • Tidspunkt for testing:
  • Klokka 08.00-08.15 (hverdager)
 • Før ankomst:
  • Ring 61 28 98 10
  • Informer om at du skal testes
  • Oppgi navn på din avdeling og avdelingsoverlege
  • Ta med ID-kort
 • Ved ankomst:
  • Du testes gjennom vindu i brakke
  • Kom helst gående

Gjøvik

Oppdatert 11.08.2021 kl. 14.40

 • Sted for testing:
  • Testing foregår utenfor inngang 6
  • Her er det et merket testområde betjent av Øre/nese/hals-avdelingen
 • Tidspunkt for testing:
  • Klokka 08.30 (hverdager)
 • Før ankomst:
  • Ansatt tar kontakt med egen leder.
  • Prøvetaking meldes på telefon 900 34 811 mellom klokka 08.00 - 08.20 den dagen testen skal tas eller klokka 14.00 - 15.00 dagen før
 • Ved ankomst:
  • Den som skal testes tar med ID-kort og viser frem dette, og oppgir navnet på respektive avdelingsoverlege eller avdelingssjef
  • Det ligger en bunke med rekvisisjoner og liste med navn på avdelingssjef/-overlege med tilhørende HPR-nummer og mobiltelefon på bordet i testområdet
  • Rekvisisjonen fylles ut av testpersonalet

Hamar | Oppdatert​01.10.2021 kl. 11.32

 • Sted for testing:
  • Testing foregår ved ansattparkering bak sykehuset
 • Tidspunkt for testing:
  • Hverdager klokka 09.00 - 09.30 
  • Lørdag og søndag klokka 10.00 - 10.30
  • Unntak fra tidspunkt kan gjøres etter avtale med avdelingssjef eller avdelingsoverlege. LIS1 kirurgi kontaktes direkte på 62 53 74 64.
 • Før ankomst:
  • Ta kontakt med egen leder og avklar behov for testing
  • Testtelefonen er åpen mandag til fredag klokka 08.00 - 11.00  - nummeret er 62 53 62 47 
  • Testtelefon er åpen lørdag og søndag fra klokka 09.00 - 09.30 nummeret er 62 53 74 64
  • Den ansatte ringer selv til testtelefonen i fastsatt tidsrom
  • Oppgi egne personalia og opplysningene under punkt 5 over, slik at alle papirer kan fylles ut i forkant
  • Den som skal testes tar med ID-kort
 • Ved ankomst:
  • Testpersonell står inne i brakka
  • Ansatt som skal testes står utenfor og testes gjennom luka
  • Selve prøven tas gjennom åpent vindu​

Elverum 

Oppdatert 06.04.2021 kl. 08.55

Testing mandag til fredag (gjelder ikke helligdager):

 • Sted for testing:
  • Testing foregår i brakke ved kapellet. Følg skilting.
 • Tidspunkt for testing:
  • Testing foregår fra klokka 13.00 - 14.00 mandag til fredag.
 • Før ankomst:
  • Ansatt, som har pasientnært arbeid, tar kontakt med egen leder.
  • Leder eller ansatt ringer telefon 952 36 825.
  • Telefonen er åpen fra klokka 08.30 - 12.00 mandag til fredag (gjelder ikke helligdager).
  • I de tilfeller hvor den ansatte ikke har snakket med leder i forkant, henvises den ansatte tilbake til leder. Dette slik at leder til enhver tid er orientert om testing i egen enhet.
  • Alle papirer fylles ut på forhånd.
 • Ved ankomst:
  • Den som skal til test tar med ID-kort.
  • Den ansatte kjører i egen bil til parkeringsplassen og venter inne i bilen til det er deres tur. Selve prøven tas gjennom åpent vindu.
  • Ansatte som ikke har egen bil, venter utenfor.

Ved behov for testing på helligdager og helg:

 • Sted for testing:
  • Testing foregår utenfor akuttmottaket.
 • Tidspunkt for testing:
  • Testing foregår etter avtale.
 • Før ankomst:
  • Ansatt, som har pasientnært arbeid, tar kontakt med egen leder.
  • Leder ringer telefon 482 72 225 (telefonnummeret gjelder helligdager og helg). Dette telefonnummeret gjelder ikke for utenlandske vikarer.
  • Telefonen er åpen fra klokka 10.00 - 17.00 (tidspunktet gjelder helligdager og helg).
  • I de tilfeller hvor den ansatte tar direkte kontakt, henvises den ansatte tilbake til leder. Dette slik at leder til enhver tid er orientert om testing i egen enhet.
 • Ved ankomst:
  • Den som skal til test tar med ID-kort.
  • Ansatte kjører i egen bil til parkeringsplassen ved akuttmottaket og venter inne i bilen til det er deres tur. Selve prøven tas gjennom åpent vindu.
  • Ansatte som ikke har egen bil, venter utenfor.

Reinsvoll 

Oppdatert 25.03.2021 kl. 16.00

 • Sted for testing:
  • «Drive-through» ved inngang til aktivitetshus ved sandvolleyballbanen.
 • Tidspunkt for testing:
  • Hverdager fra klokka 11.00.
 • Før ankomst:
  • Ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal ansatte kontakte sin enhetsleder, som deretter kontakter testpersonalet
   • Dette gjelder både for TSB Reinsvoll og Akutt/Psykose.
  • Testpersonalet kontakter de som skal testes med:
   • Dato og time for prøvetaking.
   • Informasjon om ansattes mulighet til å sjekke prøvesvar for raskere tilbakemelding på testresultat.
 • Ved ankomst:
  • De det skal tas prøve av, parkerer i nærheten av teststasjonen og ringes inn etter avtalt rekkefølge.
 • Testing av pasienter:
  • Test av pasienter med nyoppstått luftveissymptom avklares med aktuell enhet.
  • Det vurderes om test skal gjøres inne på isolatrom eller annet sted.

Sanderud

Oppdatert 15.10.2020 kl. 20.15

Det gjennomføres for tiden ikke testing av ansatte ved sykehuset på Sanderud. Følg informasjon om gjennomføring av testing fra kommunen du oppholder deg i, eller ta kontakt med fastlege.

Tynset


Oppdatert 28.07.2021 kl. 09.31​​

 • Sted for testing:
  • Testing foregår utenfor «ambulanseinngangen».
 • Tidspunkt for testing:
  • Hverdager mellom klokka 08.00 og 09.000 (etter avtale).
 • Behov for testing:
  • Ansatte tar kontakt med egen leder som avgjør om du skal testes. Det er viktig at dette følges.
  • Leder melder testbehov til Hege Mærk (telefon 918 75 058).
  • Ansatte møter med ferdig utfylt rekvisisjon, eventuelt kan leder levere ferdig utfylt rekvisisjon til Hege Mærk.
 • Ved ankomst:
  • Vent i egen bil eller utenfor ambulanseinngangen.


Rekvirenter henvises til Sykehuset Innlandets flytskjema for videre detaljer:
Fant du det du lette etter?