HELSENORGE

Utvider besøksforbudet ved Sykehuset Innlandets virksomheter

Av hensyn til den nåværende smittesituasjonen utvider Sykehuset Innlandet besøksforbudet til også å omfatte virksomheter i Hamar- og Elverums-regionen.

Mandag 26.10.2020 ble det innført generelt besøksforbud ved Sykehuset Innlandets virksomheter i Gjøvik-regionen. Nå utvides besøksforbudet til sykehusene i Elverum, Hamar og på Sanderud, DPS og BUP Elverum og Hamar, habilitering Furnes og rehabilitering Ottestad.

Besøksforbudet gjelder ikke fedre/medmødre til fødende og ledsager for pasienter med avklart behov for følge. Det kan også gjøres unntak for pårørende til kritisk syke pasienter etter avtale.

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for at tiltakene innføres for å beskytte pasientene og for å forebygge karantenesituasjoner for ansatte.