Vekst og helse i Oppland

​Vekst og helse i Oppland (VHOPP) er et forskningsprosjekt der vi undersøker hvordan helse, vekst og trivsel i barne- og ungdomsårene påvirker helsen gjennom oppveksten og senere i livet. 

Bakgrunn

Studien har fulgt barn i Oppland som begynte på skolen i 2007. Foreldre fikk spørreskjema om barnas helse, vekst og trivsel ved skolestart og i 5. klasse. Ved skolestart fikk vi inn opplysninger fra 1032 barn, mens i 5. klasse fikk vi opplysninger om 593 barn. I tillegg ga foreldrene oss tillatelse til å innhente opplysninger om barnas høyde og vekt fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra tidligere målinger og i 3. og 8. skoletrinn.

Foreløpige resultater

Psykisk helse før skolestart
11 prosent av barna hadde symptomer på emosjonelle eller atferdsmessige vansker (publikasjon nr. 1).

Om søvn
5.-klassingene legger seg i gjennomsnitt legger seg klokka 21.20 og står opp klokka 07.06. 

  • 14 prosent av barna har hatt søvnvansker en eller annen periode i livet.
  • 7 prosent hadde fortsatt søvnvansker i 5. klasse.
  • Det vanligste søvnproblemet var vansker med å sovne om kvelden.
  • 24 prosent av foreldrene mente at barnet deres får for lite søvn (publikasjon nr. 2).


Forekomsten av overvekt og fedme økte gjennom oppveksten

  • Ved førskolealder var andelen med overvekt/fedme 15,7 prosent.
  • I 3. klasse var andelen 20,7 prosent. 
  • I 8. klasse var andelen 20,9.

Hva skjer videre i prosjektet?

Våren 2015 ble barna veid og målt for siste gang på ungdomsskolen. Når deltagerne er fylt 16 år, må de selv gi tillatelse til at vi fortsatt kan bevare opplysningene om dem. Vi har derfor sendt forespørsel til hver enkelt, der vi spør om oppbevaring på en slik måte at opplysningene fortsatt kan knyttes til personen, og om vi kan få lov til å henvende oss til dem igjen senere.

Når ungdommene er 17-18 år gamle ønsker vi å invitere alle ungdommene til en ny spørreundersøkelse om helse, vaner og trivsel. Jo lenger vi kan følge ungdommene, jo mer får vi vite om sammenhenger mellom påvirkning tidlig i livet og senere helse og vansker. Slik kunnskap kan bidra til at vi finner forebyggende og helsefremmende tiltak som kan settes inn allerede i barneårene.

Om prosjektet 

Prosjektet utgår fra Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Lillehammer og ledes av professor dr.med. Trond Markestad og førsteamanuensis PhD, dr.med. Mads N. Holten-Andersen.

Tre forskere jobber med å innhente nye opplysninger. De jobber også med analyse og publisering av opplysninger vi allerede har. Det er legene Jacob Holter Grundt, Hilde Mjell Donkor og Asborg Sine Aanstad Bjertnæs som står for dette arbeidet.

Sykepleierne Anne Berit Sundby og Ragnhild Gunstad ved Barne- og ungdomsavdelingen på SI Lillehammer og helsesøstrene i Oppland har hjulpet til med å innhente og dokumentere opplysninger.

Prosjektet finansieres gjennom offentlige forskningsmidler.


Publikasjoner

1. Elgen SK, Leversen KT, Grundt JH, Hurum J, Sundby AB, Elgen IB, Markestad T. Mental health at 5 years among children born extremely preterm: a national population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012 Oct;21(10):583-9. (Sammenligner for tidlig fødte barn i Norge med barna fra Oppland.)

2. Stangenes KM, Fevang SK, Grundt JH, Donkor HM, Markestad T, Hysing M, Elgen IB, Bjorvatn B. Sleep problems through childhood and current sleep habits in children born extremely premature A Norwegian national population based study. Sendt tidsskrift. (Sammenligner for tidlig fødte barn i Norge med barna fra Oppland.)

3. Underweight, overweight and obesity at five years of age – social and somatic determinants. Sendt tidsskrift.

4. Bjertnæs AS, Grundt JH, Donkor HM, Juliusson PB, Vaktskjold A, Markestad T, Holten-Andersen MN. Birthweight is associated with body mass index at 8 years of age. Under utarbeidelse.