Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Arrangementer

 • 31.05 onsdag
  Fagdag i smittevern og hygiene

  Antibiotikabruk og mulitresistente bakterier i primærhelsetjenesten er fokus på fagdagen i smittevern og hygiene.

 • 08.06 torsdag
  Schizofrenidagen 2017

  Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

 • 14.06 onsdag
  Schjelderupseminaret

  Genetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.

 • 16.06 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 21.08 mandag
  IAPR konferansen

  Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

 • 28.09 torsdag
  Helseforskningskonferansen

  Den årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.

 • 23.10 mandag
  TIPS familieskole

  Kurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

 • 02.11 torsdag
  Forebyggingskonferansen

  Tema på årets forebyggingskonferanse er "Hjelp, jeg har blitt syk! Barn og unges møte med helsesektoren".

 • 13.11 mandag
  Krisekonferansen

  Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Møteplass

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.