Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Torsdag 31.01.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 01.02.
  Perspektivkonferanse

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Den handler om medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling.

 • Mandag 04.02.
  Systematisk tekstkondensering

  En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.

 • Tirsdag 05.02.
  PRISM

  PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

 • Tirsdag 05.02.
  Obligatorisk emnekurs i ECT

  Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.

 • Torsdag 14.02.
  Demenskonferansen 2019

  Fylkesmannen i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

 • Torsdag 14.02.
  Psykoedukativt familiearbeid

  Gruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende.

 • Torsdag 21.02.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 27.02.
  TID kursholderkurs

  TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

 • Onsdag 13.03.
  Rehabiliteringsforum 2019

  Sammen med Fylkesmannen i Innlandet arrangerer Sykehuset Innlandet sitt årlige Rehabiliteringsforum.

 • Fredag 22.03.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Tirsdag 26.03.
  ABC-traumekurs

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.