Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • 28.5 mandag
  Morbus chron og ulcerøs colitt

  Sykehuset Innlandet Lillehammer arrangerer en gang i året kurs for pasienter med for deg med morbus crohn eller ulcerøs colitt. Kurset foregår over to dager.

 • 28.5 mandag
  05-06-2018

  Sykehuset Innlandet Lillehammer arrangerer en gang i året kurs for pasienter med for deg med morbus crohn eller ulcerøs colitt. Kurset foregår over to dager.

 • 31.5 torsdag
  Schizofrenidagen

  Kommunalt botiltak for alvorlige psykisk syke og psykoseintervensjon anno 2018 er tema på årets Schizofrenidag på Reinsvoll.

 • 1.6 fredag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 08.00 og avsluttes klokka 15.00.

 • 6.6 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 13.6 onsdag
  Schjelderupseminaret

  I år setter Schjelderupseminaret døden på dagsordenen.

 • 21.6 torsdag
  MAGIC

  MAGIC in the Evidence Ecosystem From Sykehuset Innlandet to the world, for increased value and reduced waste in health care and research at the global level

 • 22.6 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 29.8 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 5.9 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 19.9 onsdag
  TID kursholder

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • 27.9 torsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 3.10 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 18.10 torsdag
  Klinisk samarbeidsutvalg

  Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!

 • 19.10 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 21.10 søndag
  Addressing existential questions in health care

  Nordic conference in psychology og religion.

 • 7.11 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 12.11 mandag
  Krisekonferansen 2018

  Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?

 • 23.11 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 5.12 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 19.12 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.