Fortsatt ekstraordinære smitteverntiltak

Koronavirus

Sykehuset Innlandet er ikke lenger i grønn beredskap i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Utviklingen følges nøye. Konkrete planer for ny opptrapping av covid-19-behandling kan raskt aktiviseres ved behov. Nettsiden oppdateres fortløpende.

Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Onsdag 30.09.
  EIBI - det virker

  Kurs for foreldre og fagpersoner til barn som mottar EIBI-opplæring.

 • Onsdag 30.09.
  ROM for påfyll

  Møteplass for pårørende, berørte og fagpersoner. Psykisk helse og rus.

 • Torsdag 01.10.
  Styremøte 01.10.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet gjennomføres torsdag 01.10.2020 fra klokka 10.00 til 15.00.

 • Mandag 12.10.
  VR-basert simulering

  Oppstartsmarkering for Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet om felles forskning og utviklingsarbeid innen VR-basert simulering.

 • Torsdag 22.10.
  PANSS

  PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

 • Torsdag 22.10.
  GAS

  Habiliteringstjenesten inviterer foreldre og fagpersoner til barn med sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk. Tilbudet er diagnoseuavhengig.

 • Fredag 23.10.
  Styremøte 23.10.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 28.10.
  VR i helse

  VR i helse-dagen 2020 arrangeres som en del av den nasjonale og nordiske konferansen Nordic VR Forum.

 • Onsdag 04.11.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Tirsdag 10.11.
  KRISE 2020

  Krisekonferansen, som arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med DPS Gjøvik, har tema "Vold i nære relasjoner". I år arrangeres konferansen som videokonferanse.

 • Fredag 27.11.
  Styremøte 27.11.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Tirsdag 15.12.
  Styremøte 15.12.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 06.01.
  Hypothyreose mestringskurs

  Medisinsk avdeling Hamar arrangerer pasient- og pårørendeopplæring for deg med lavt stoffskifte. Kurset går over to dager.

 • Onsdag 27.01.
  TID kursholder

  TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

 • Torsdag 18.03.
  TID erfaringssamling

  Oppfriskning og erfaringssamling - refleksjon om utfordrende adferd ved demens.

 • Astma - mestringskurs for foreldre

  Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspoliklinikken arrangerer mestringskurs/astmaskole for foreldre til barn med astma.

 • Diabetes, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.

 • Kols

  Målgruppe for kurset er du som har KOLS, uavhengig av sykdomsgrad. Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal lære mer om din diagnose, for å forstå din situasjon bedre.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.