Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Torsdag 14.02.
  Psykoedukativt familiearbeid er AVLYST!

  Gruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende.

 • Tirsdag 26.03.
  ABC-traumekurs

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

 • Tirsdag 26.03.
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Regional samling med gjensidig informasjon og samarbeid i forbindelse med innføring av pakkeforløp psykisk helse og rus.

 • Mandag 01.04.
  Pakkeforløp psykisk helse og rus, Hamar

  I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og brukerorganisasjonene, har divisjon Psykisk helsevern, BUP Hedmark, KoRus-Øst og KS gleden av å invitere til regional samling.

 • Onsdag 03.04.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 3. april fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Fredag 05.04.
  Pakkeforløp psykisk helse og rus, Elverum

  I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og brukerorganisasjonene, har divisjon Psykisk helsevern, BUP Hedmark, KoRus-Øst og KS gleden av å invitere til regional samling.

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Mandag 06.05.
  Utvikling av Nord-Gudbrandsdal LMS

  I samarbeid med drifts- og utviklingsrådet (DUR) ved NGLMS inviterer Sykehuset Innlandet HF til temadag om dagens og fremtidens tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

 • Onsdag 15.05.
  Helsepedagogikk

 • Onsdag 15.05.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 15. mai fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Tirsdag 21.05.
  2019 Schizofrenidagen

  Basal Eksponeringsterapi (BET). En transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser

 • Torsdag 23.05.
  Fagdag barn

  Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner samt andre interesserte er velkommen til fagdag om barn.

 • Torsdag 23.05.
  Demens midt i livet, mestringskurs

  Et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 05.06.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 5. juni fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 14.08.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 14. august fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 11.09.
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 11.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 11. september fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 16.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 13.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 04.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 4. desember fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Stoffskiftesykdom, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom.

 • Hjertesykdom, mestringskurs

 • Pasientstyrt Marevanbehandling, mestringskurs

  Kurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.

 • Diabetes, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.

 • ROM for påfyll (tidligere møteplass)

  ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes. Psykisk helse og rus.

 • Nyreskole, mestringskurs

  Nyreskolen går over to dager og er et tilbud til dere som har en kjent nyresvikt, og som med tiden vil ha behov for dialysebehandling og/eller transplantasjon.

 • Samarbeidsavtaler

  Samarbeidsavtalene med rutiner er revidert. Sykehuset Innlandet og KS tilbyr i den forbindelse opplæring i de nye avtalene og inviterer til samlinger i løpet av våren 2019.