Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Arrangementer

24.01 tirsdag

Innlandets Demenskonferanse 2017

"Fra teori til praksis"

26.01 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

26.01 torsdag

Slagrammet

Hvordan etablere et faglig tilbud til slagrammede og deres pårørende slik at de kan mestre hverdagen bedre?

08.02 onsdag

Psykisk helse, rus, vold i graviditet og barseltid

Ulykkelig i ”lykkelige omstendigheter”. Seminar om psykisk helse, rus, vold i graviditet og barseltid.

09.02 torsdag

ISPS konferansen 2017

«Gateway disorders» og psykososiale behandlingstilnærminger er tema på neste ISPS konferanse.

14.02 tirsdag

ABC-traumekurs

Innføring i grunnleggende traumeforståelse hos barn.

14.02 tirsdag

Boklansering

Hvert år får rundt en halv million nordmenn minst én resept på benzodiazepiner eller z-hypnotika. For mange er det god behandling, men noen får problemer. Dette belyses i boken "Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner".

16.02 torsdag

Sørlihaugenseminaret 2017

Sørlihaugenseminar i februar 2017 har fokus på rus og personlighetsforstyrrelser, utredning og behandling.

23.02 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

07.03 tirsdag

Kreftkurset 2017

Kurset tar opp mange viktige temaer: lymfomer, immunterapi, flere temaer rundt strålebehandling, smerte- og kvalmelindring, samt nyheter innen kreftbehandling.

14.03 tirsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

15.03 onsdag

ReHabforum 2017

ReHabiliteringsforum 2017 arrangeres i år på Scandic Ringsaker.

22.03 onsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

23.03 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

Se flere kommende arrangementer ()

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Møteplass DPS Gjøvik

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske og rusproblemer.

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Møteplass

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Se flere faste arrangementer ()