Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Fredag 28.02.
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 09.30 og avsluttes klokka 15.00.

 • Fredag 06.03.
  TIPS nettverksmøte

  Erlend Mork foreleser om følelsesreguleringssvikt og selvdestruktiv atferd hos personer med psykose.

 • Onsdag 11.03.
  Rehabiliteringsforum 2020

  For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering med ansvar tilknyttet Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, individuell plan (IP).

 • Onsdag 11.03.
  Graviditet, rusmiddelbruk og foreldreskap

  Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

 • Torsdag 12.03.
  Robotmøte gastrokirurgi

  Sykehuset Innlandet Hamar og Sykehuset Vestfold Tønsberg inviterer til robotseminar på Hamar, en vintersummit over to dager.

 • Tirsdag 17.03.
  Hjerneslag, mestringskurs

  Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering arrangerer todagers mestringskurs for slagrammede og deres pårørende.

 • Onsdag 18.03.
  Fatigue, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer. Pårørende er også velkommen.

 • Fredag 20.03.
  Karbokurs, mestringskurs

  Insulin-karbohydratvurderingskurs

 • Tirsdag 24.03.
  Grounded Theory

  Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet inviterer til seminar med innføring i metoden Grounded Theory.

 • Torsdag 26.03.
  Goal Attainment Scaling - GAS

  GAS er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

 • Torsdag 26.03.
  Fordypningskurs traume

  Deltagelse på fordypningsdagen forutsetter at du har tatt et ABC- Grunnkurs i traume på forhånd.

 • Fredag 27.03.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 01.04.
  KlinIKT 2020

  KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som har fokus på bruk av IKT for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

 • Onsdag 01.04.
  Kols, mestringskurs

  Granheim lungesykehus (Sykehuset Innlandet) arrangerer kurs over to dager for deg som har kols. Pårørende er velkommen til å delta.

 • Onsdag 22.04.
  Tøff start

  Et tilbud til familier med små barn som har opplevd en tøff start på livet. Foreldrekurset går over to dager.

 • Torsdag 30.04.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Mandag 25.05.
  BUP-dagene

  Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene, årets viktigste møteplass for leger i BUP.

 • Onsdag 27.05.
  Stoffskiftesykdom, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom.

 • Torsdag 28.05.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 03.06.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Torsdag 04.06.
  Lek og kommunikasjon

  Foreldrekurs om kommunikasjon og kommunikasjonsstøtte.

 • Mandag 08.06.
  Tverrfaglig møte øre/nese/hals

  Øre/nese/hals Gjøvik er vertskap for den årlige konferansen for øre/nese/halsavdelinger i Helse Sør-Øst.

 • Torsdag 25.06.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Torsdag 27.08.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Torsdag 01.10.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Fredag 23.10.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 04.11.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Fredag 27.11.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Tirsdag 15.12.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Stomioperert, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, kirurgisk og medisinsk avdeling Lillehammer og Hamar, arrangerer årlig kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset foregår over to dager.

 • IBD, mestringskurs for barn og ungdom

  Barne- og ungdomsavdelingene Lillehammer og Elverum, arrangerer mestringskurs for ungdom i alderen 13-18 år med Ulcerøs Colitt eller Mb. Crohn, samt pårørende til barn og ungdom med de samme diagnosene.

 • Epilepsi, mestringskurs

  Barne- og ungdomsavdellingen på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

 • Astma - mestringskurs for foreldre

  Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspoliklinikken arrangerer mestringskurs/astmaskole for foreldre til barn med astma.

 • ROM for påfyll våren 2020

  Møteplass for påørende, berørte og fagpersoner - psykisk helse og rus.

 • Diabetes, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.