Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Arrangementer

30.03 torsdag

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

03.04 mandag

Temamøte: Høringsperioden

Sykehuset Innlandet arrangerer temamøter i høringsperioden om fremtidig sykehusstruktur. Første tema vil være organisering av fremtidens helsevesen – hvordan organisering kan bidra til å skape pasientens helsetjeneste.

04.04 tirsdag

Diabetes fagdag

Kommunene i Glåmdalsregionen og Sykehuset Innlandet arrangerer fagdag om diabetes.

05.04 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.

19.04 onsdag

Dialogkonferanse

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer alle brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland til dialogkonferanse.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Emnekurs i ECT

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

08.05 mandag

Sykdommer, fordommer og andre dommer

Årets fagdag for ergo- og fysioterapeuter arrangeres på Lillehammer.

11.05 torsdag

Ser vi barna?

Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige seminar for barneansvarlige i helseforetaket, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

08.06 torsdag

Schizofrenidagen 2017

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

14.06 onsdag

Schjelderupseminaret

Genetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

21.08 mandag

IAPR konferansen

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Se flere kommende arrangementer ()

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Møteplass DPS Gjøvik

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Møteplass

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Se flere faste arrangementer ()