Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • 21.2 onsdag
  Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • 22.2 torsdag
  Sørlihaugenseminaret

  Tema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.

 • 22.2 torsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

 • 28.2 onsdag
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • 1.3 torsdag
  Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne

  Kurs for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter.

 • 6.3 tirsdag
  PANNS

  PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

 • 7.3 onsdag
  Kreftkurset

  Kreftkurset 2018 vil ha fokus på hudkreft og maligne melanomer. Dyktige forelesere av høy kvalitet vil ta opp aktuelle temaer som vil være nyttig for deg i din arbeidshverdag. Les programmet, la deg inspirere og meld deg på kreftkurset!

 • 7.3 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 12.3 mandag
  Applied Logistic Regression

  We have booked professor Stanley Lemeshow to hold his course in logistic regression in Lillehammer. This is a wonderful opportunity to interact and learn from one of the leading teachers of medical statistics.

 • 14.3 onsdag
  ReHabiliteringsforum 2018

 • 15.3 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • 21.3 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 4.4 onsdag
  KlinIKT 2018

  KlinIKT arrangeres i år på Lillehammer. Hovedtema for seminaret er "Samhandling og teknologi".

 • 4.4 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 9.4 mandag
  Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • 10.4 tirsdag
  ABC traumekurs barn og ungdom

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse hos ansatte som jobber med barn og ungom.

 • 12.4 torsdag
  Salutogenese

  Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring (RPPO) inviterer til seminar om salutogenese.

 • 19.4 torsdag
  Trygg utskrivning

  Trygg utskrivning er tema på fagdagen i Sykehuset Innlandet 19. april.

 • 25.4 onsdag
  Barn som pårørende ved selvmordsforsøk

  BUP og DPS Lillehammer inviterer til en felles fagdag mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

 • 26.4 torsdag
  Menneskerettigheter, tvang og etikk

  "Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern - motsetninger eller forente størrelser?" Dette er tema på på den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som arrangeres i Sykehuset Innlandet.

 • 27.4 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 8.5 tirsdag
  ECT emnekurs

  Obligatorisk emnekurs som arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri.

 • 9.5 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 1.6 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 6.6 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 22.6 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 29.8 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 5.9 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 27.9 torsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 3.10 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 19.10 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 7.11 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 23.11 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 5.12 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 19.12 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.