Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • 23.10 mandag
  TIPS familieskole

  Kurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

 • 26.10 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • 01.11 onsdag
  Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

 • 02.11 torsdag
  Kolskurs

  Granheim Lungesykehus inviterer til fire kursdager med tema om KOLS via videokonferanse.

 • 13.11 mandag
  Krisekonferansen

  Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

 • 15.11 onsdag
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer leger og helsefaglig personell til Brukermøte.

 • 16.11 torsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 22.11 onsdag
  Lek og kommunikasjon

  Habiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år)  med store og sammensatte hjelpebehov.

 • 24.11 fredag
  Lek og kommunikasjon for helsepersonell

  Habiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år) med store og sammensatte hjelpebehov.

 • 07.12 torsdag
  Bearbeiding av barn

  Fordypningskurs "Trygge traumeterapeuter" arrangeres på Sanderud i desember.

 • 20.12 onsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 10.01 onsdag
  ROP-dagen

  Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.

 • 22.02 torsdag
  Sørlihaugenseminaret

  Tema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.

 • 14.03 onsdag
  ReHabiliteringsforum

 • 15.03 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.