Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Onsdag 26.09.
  Når begynnelsen er vanskelig

  Foreldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden.

 • Onsdag 26.09.
  Helsepedagogikk

  Lær nye, smarte måter å jobbe på i framtida.

 • Torsdag 27.09.
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 12.30.

 • Onsdag 03.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 10.10.
  Vær raus - sammen om mestring

  Peter Skredderprisen deles i år ut for tiende gang. Dette markers på Verdensdagen for psykisk helse.

 • Torsdag 18.10.
  Klinisk samarbeidsutvalg

  Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!

 • Torsdag 18.10.
  Palliasjon til kolspasienten

  Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.

 • Torsdag 18.10.
  Fagdag habilitering

  Avdeling for Habilitering inviterer til fagdag der Statens Barnehus Hamar og Kripos medvirker. Fagdagen vil ta for seg forskjellige aspekter av seksualitet i ett tverretatlig perspektiv.

 • Fredag 19.10.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Søndag 21.10.
  Addressing existential questions in health care

  Nordic conference in psychology og religion.

 • Torsdag 25.10.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Mandag 29.10.
  Stoffskiftesykdom, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Kurset går over to dager.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukerkurs

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige brukerkurs for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten.

 • Onsdag 07.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Fredag 09.11.
  Epilepsi, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet Lillehammer, Barneavdelingen, arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

 • Mandag 12.11.
  Krisekonferansen 2018

  Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?

 • Onsdag 14.11.
  Spiseforstyrrelse - pårørendedag

 • Torsdag 22.11.
  Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak

  Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.

 • Fredag 23.11.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 05.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • ROM for påfyll

  ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.