Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Arrangementer

07.12 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Informasjon kommer.

15.12 torsdag

Styremøte 15.12.2016

Mer informasjon kommer.

11.01 onsdag

ROP-dagen 2017

ROP-dagen 2017 retter søkelyset mot rus- og personlighetsproblemer. Hva er oppdatert kunnskap innen fagfeltet? Hva er sammenhengene mellom rus- og personlighetsproblemer? Og ikke minst, hva og hvordan gi god behandling?

12.01 torsdag

Styremøte 12.01.2017

Mer informasjon kommer.

12.01 torsdag

Fagdag i Sykehuset Innlandet

Fagdagen har fokus på meningsdannelse og terapeutisk konflikthåndtering.

16.01 mandag

Miniseminar

Samhandling og koordinering for gravide, sped- og småbarnsfamilier med psykososiale belastninger

24.01 tirsdag

Innlandets Demenskonferanse 2017

"Fra teori til praksis"

26.01 torsdag

Styremøte 26.01.2017

Mer informasjon kommer.

26.01 torsdag

Slagrammet

Hvordan etablere et faglig tilbud til slagrammede og deres pårørende slik at de kan mestre hverdagen bedre?

09.02 torsdag

ISPS konferansen 2017

«Gateway disorders» og psykososiale behandlingstilnærminger er tema på neste ISPS konferanse.

23.02 torsdag

Styremøte 23.02.2017

Mer informasjon kommer.

23.03 torsdag

Styremøte 23.03.2017

Mer informasjon kommer.

26.04 onsdag

Styremøte 26.04.2015

Mer informasjon kommer.

Se flere kommende arrangementer ()

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Se flere faste arrangementer ()