Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal onsdag 24. april, i møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og er ferdig 15.00.

 • Fredag 26.04.
  Dialogseminar om integrerte helsetjenester og samarbeid om pasientene som trenger det mest

  Sykehuset Innlandet, NTNU og Helse Inn arrangerer et dialogseminar hvor målet er å motivere til forsknings- og innovasjonsaktiviteter som kan bidra til å skape et bedre helsetilbud til de pasientene som trenger det mest.

 • Mandag 06.05.
  Utvikling av Nord-Gudbrandsdal LMS

  I samarbeid med drifts- og utviklingsrådet (DUR) ved NGLMS inviterer Sykehuset Innlandet HF til temadag om dagens og fremtidens tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

 • Tirsdag 07.05.
  Digital samhandling i prehospitale tjenester

  I forbindelse med innovasjonsprosjektet «Digital samhandling i pasientforløp» inviterer Sykehuset Innlandet til oppstartskonferanse for digital samhandling i prehospitale tjenester.

 • Torsdag 09.05.
  Fagdag ergo-/fysioterapeuter og sosionomer

  Hvordan møte utsatte grupper på en anerkjennende måte i helsevesenet?

 • Tirsdag 14.05.
  Fagdag ergo- og fysioterapeuter, KOLS

  KOLS er årets tema på primærhelsetjenestens dag, fagdag for ergo- og fysioterapeuter.

 • Onsdag 15.05.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Onsdag 15.05.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 15. mai fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Tirsdag 21.05.
  2019 Schizofrenidagen

  Basal Eksponeringsterapi (BET). En transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser

 • Torsdag 23.05.
  Fagdag barn

  Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner samt andre interesserte er velkommen til fagdag om barn.

 • Torsdag 23.05.
  Demens midt i livet, mestringskurs

  Et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 05.06.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 5. juni fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 06.06.
  Kartleggingsverktøy SexKunn og KroppKunn

  Habiliteringstjenesten inviterer til kvalifiseringskurs.

 • Onsdag 12.06.
  Utviklingshemning og demens

  Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse inviterer habiliteringstjenesten til fagdag der utviklingshemning og demens er tema.

 • Torsdag 13.06.
  PRISM-5

  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har det faglige og administrative ansvar for nasjonal opplæring i PRISM.

 • Fredag 14.06.
  Morbus Crohn og Ulcerøs colitt- barn og ungdom, mestringskurs

  Mestringskurs for ungdom i alderen 13-18 år som har Ulcerøs colitt eller Mb. Crohn. Pårørende til barn og ungdom med de samme diagnosene er også velkommen.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 14.08.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 14. august fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 11.09.
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 11.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 11. september fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 16.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 13.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 04.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 4. desember fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.