Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Arrangementer

23.02 torsdag

Styremøte

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

07.03 tirsdag

Kreftkurset 2017

Kurset tar opp mange viktige temaer: lymfomer, immunterapi, flere temaer rundt strålebehandling, smerte- og kvalmelindring, samt nyheter innen kreftbehandling.

08.03 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

14.03 tirsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

15.03 onsdag

ReHabforum 2017

ReHabiliteringsforum 2017 arrangeres i år på Scandic Ringsaker.

20.03 mandag

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med hjertesykdom.

21.03 tirsdag

Mestringskurs for stomiopererte

Stomiopererte pasienter og deres pårørende inviteres til kurs for å få informasjon og mer kunnskap og for å kunne dele sine erfaringer.

22.03 onsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

24.03 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

30.03 torsdag

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

05.04 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Emnekurs i ECT

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

08.06 torsdag

Schizofrenidagen 2017

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

21.08 mandag

IAPR konferansen

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Se flere kommende arrangementer ()

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Møteplass DPS Gjøvik

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Møteplass

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Se flere faste arrangementer ()