Søk i sykehuset-innlandet.no

Arrangementer

 • Onsdag 15.05.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Torsdag 23.05.
  Fagdag barn

  Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner samt andre interesserte er velkommen til fagdag om barn.

 • Torsdag 23.05.
  Demens midt i livet, mestringskurs

  Et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

 • Fredag 24.05.
  Epilepsi, mestringskurs

  Barne- og ungdomsavdellingen på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i møterom Buttekvern 2 i Brumunddal. Møtet starter klokka 09.00 og er ferdig klokka 15.00.

 • Tirsdag 28.05.
  PANNS

  Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.

 • Onsdag 05.06.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 5. juni fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 06.06.
  Kartleggingsverktøy SexKunn og KroppKunn

  Habiliteringstjenesten inviterer til kvalifiseringskurs.

 • Onsdag 12.06.
  Utviklingshemning og demens

  Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse inviterer habiliteringstjenesten til fagdag der utviklingshemning og demens er tema.

 • Onsdag 12.06.
  Dialogkonferanse 2019

  Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer brukerorganisasjoner i Innlandet til dialogkonferanse.

 • Torsdag 13.06.
  PRISM-5

  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har det faglige og administrative ansvar for nasjonal opplæring i PRISM.

 • Fredag 14.06.
  Morbus Crohn og Ulcerøs colitt- barn og ungdom, mestringskurs

  Mestringskurs for ungdom i alderen 13-18 år som har Ulcerøs colitt eller Mb. Crohn. Pårørende til barn og ungdom med de samme diagnosene er også velkommen.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 14.08.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 14. august fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 05.09.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Mandag 09.09.
  Kvalitativ innholdsanalyse

  Dagseminar for forskere innen helse- og sosialfag.

 • Onsdag 11.09.
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 11.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 11. september fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 16.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Mandag 21.10.
  Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi

  Følelser og meningsdannelse – kliniske og litterære perspektiver er tema på den tolvte Nordiske konferansen i religionspsykologi.

 • Onsdag 23.10.
  PANNS

  Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 13.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 04.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 4. desember fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.