Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • Torsdag 22.11.
  Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak

  Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.

 • Fredag 23.11.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på SI Elverum. Møtet starter 11.00 og er ferdig 16.00.

 • Onsdag 28.11.
  Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Onsdag 05.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 09.01.
  ROP-dagen 2019

  ROP-dagen 2019 vil illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.

 • Torsdag 31.01.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Mandag 04.02.
  Systematisk tekstkondensering

  En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.

 • Tirsdag 05.02.
  PRISM

  PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

 • Tirsdag 05.02.
  Obligatorisk emnekurs i ECT

  Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.

 • Torsdag 21.02.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 27.02.
  TID kursholderkurs

  TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

 • Fredag 22.03.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Mestringskurs - pasientstyrt Marevanbehandling

  Kurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • ROM for påfyll

  ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende arrangementer

Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltakhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utfordrende-atferd-alternative-og-forebyggende-tiltak-2018-11-22Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.22.11.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hafjell Hundervegen 1 2636 ØyerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-11-23StyremøteStyremøte i Sykehuset Innlandet holdes på SI Elverum. Møtet starter 11.00 og er ferdig 16.00. Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på SI Elverum. Møtet starter 11.00 og er ferdig 16.00. 23.11.2018 10:00:00StyremøteSI ElverumMøterom sentralhallen. Oppmøte ved hovedinngangen.Sykehuset Innlandet
Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-det-2018-11-28Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.28.11.2018 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI GjøvikSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-12-05Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.05.12.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-12-19StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.19.12.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
ROP-dagen 2019https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rop-dagen-2019-2019-01-09ROP-dagen 2019ROP-dagen 2019 vil illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.ROP-dagen 2019 vil illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.09.01.2019 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo Kongressenter Folkets Hus BA Youngsgt. 21, 0181 OsloSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-01-31StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.31.01.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Systematisk tekstkondenseringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/systematisk-tekstkondensering-2019-02-04Systematisk tekstkondenseringEn systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.04.02.2019 09:00:00FagseminarSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
PRISMhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/prism-2019-02-05PRISMPRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som erutviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.05.02.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellKjonerud kompetansesenterSykehuset Innlandet
Obligatorisk emnekurs i ECThttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/obligatorisk-emnekurs-i-ect-2019-02-05Obligatorisk emnekurs i ECTKurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.05.02.2019 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-02-21StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.21.02.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
TID kursholderkurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholderkurs-2019-02-27TID kursholderkursTID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.27.02.2019 08:00:00KursRadisson Blu Hotel, Trondheim Airport Lufthavnsveien 30, Stjørdal, 7502 TrondheimSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-03-22StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.22.03.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjon i førskolealderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-i-forskolealder/04-04-2019Lek og kommunikasjon i førskolealderKurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).03.04.2019 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-04-24StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.24.04.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-05-24StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.24.05.2019 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-06-20StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.20.06.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-08-22StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 22.08.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-09-27StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 27.09.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-11-01StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 01.11.2019 07:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-11-21StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 21.11.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-12-19StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 19.12.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Sykelig overvekt mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sykelig-overvekt-mestringskursSykelig overvekt mestringskursOvervektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidels og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
ROM for påfyllhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rom-for-pafyllROM for påfyllROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs - pasientstyrt Marevanbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-pasientstyrt-marevanbehandlingMestringskurs - pasientstyrt MarevanbehandlingKurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.Kurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.Sykehuset Innlandet

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.