Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • 20.12 onsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 10.1 onsdag
  ROP-dagen

  Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.

 • 20.1 lørdag
  Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse arrangeres på Honne hotell og konferansesenter. Blant de inviterte er stortingsrepresentanter, fylkesstyrer, fylkesråd, fylkesutvalg, fylkestingenes gruppeledere og ordførere i Hedmark og Oppland.

 • 23.1 tirsdag
  Hvordan snakke med barn om kriser, sykdom og død?

  Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet og andre som ønsker å øke sin kompetanse i å snakke med barn og ungdom i krise og stress inviteres til fagdag med Magne Raundalen som foreleser.

 • 24.1 onsdag
  2018 Fagdag for fysioterapeuter

  Fysioterapeuter i kommuner og institutter inviteres til fagdag på Sykehuset Innlandet Gjøvik i januar.

 • 5.2 mandag
  ABC-traumekurs

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

 • 13.2 tirsdag
  Demenskonferansen 2018

  Demens i familien er tema på Demenskonferansen 2018.

 • 22.2 torsdag
  Sørlihaugenseminaret

  Tema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.

 • 28.2 onsdag
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • 1.3 torsdag
  Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne

  Kurs for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter.

 • 6.3 tirsdag
  PANNS

  PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

 • 7.3 onsdag
  Kreftkurset

  Kreftkurset 2018 vil ha fokus på hudkreft og maligne melanomer. Dyktige forelesere av høy kvalitet vil ta opp aktuelle temaer som vil være nyttig for deg i din arbeidshverdag. Les programmet, la deg inspirere og meld deg på kreftkurset!

 • 14.3 onsdag
  ReHabiliteringsforum 2018

 • 15.3 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • 9.4 mandag
  Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • 26.4 torsdag
  Menneskerettigheter, tvang og etikk

  "Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern - motsetninger eller forente størrelser?" Dette er tema på på den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som arrangeres i Sykehuset Innlandet.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende arrangementer

Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-12-20StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.20.12.2017 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
ROP-dagenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rop-dagen-2018-01-10ROP-dagenHvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.10.01.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo Kongressenter Youngs gate 21, 0181 OsloSykehuset Innlandet
Perspektivkonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/perspektivkonferansen-2018-01-20PerspektivkonferansenSykehuset Innlandets perspektivkonferanse arrangeres på Honne hotell og konferansesenter. Blant de inviterte er stortingsrepresentanter, fylkesstyrer, fylkesråd, fylkesutvalg, fylkestingenes gruppeledere og ordførere i Hedmark og Oppland.20.01.2018 09:00:00KonferanseHonne hotell og konferansesenter Honnevegen 60 2836 BiriSykehuset Innlandet
Hvordan snakke med barn om kriser, sykdom og død?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-snakke-med-barn-om-kriser-sykdom-og-dod-2018-01-23Hvordan snakke med barn om kriser, sykdom og død?Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet og andre som ønsker å øke sin kompetanse i å snakke med barn og ungdom i krise og stress inviteres til fagdag med Magne Raundalen som foreleser.23.01.2018 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand, Elvegata 2-4, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
2018 Fagdag for fysioterapeuterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/2018-fagdag-for-fysioterapeuter-2018-01-242018 Fagdag for fysioterapeuterFysioterapeuter i kommuner og institutter inviteres til fagdag på Sykehuset Innlandet Gjøvik i januar.24.01.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI GjøvikSykehuset Innlandet
ABC-traumekurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traumekurs-2018-02-05ABC-traumekursKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.05.02.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellDPS GjøvikSykehuset Innlandet
Demenskonferansen 2018https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/demenskonferansen-2018-2018-02-13Demenskonferansen 2018Demens i familien er tema på Demenskonferansen 2018.13.02.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6, LillehammerSykehuset Innlandet
Sørlihaugenseminarethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sorlihaugenseminaret-2018-02-22SørlihaugenseminaretTema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.22.02.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI ReinsvollSykehuset Innlandet
TIDhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-2018-02-28TIDAlderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.28.02.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Gardermoen Adresse: Gardermoen NæringsparkSykehuset Innlandet
Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kartlegging-og-diagnostisering-av-traumelidelser-hos-voksne-2018-03-01Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksneKurs for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter.01.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
PANNShttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/panns-2018-03-06PANNSPANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.06.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalSykehuset Innlandet Furnesvegen 26, 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Kreftkursethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kreftkurset-2018-03-07KreftkursetKreftkurset 2018 vil ha fokus på hudkreft og maligne melanomer. Dyktige forelesere av høy kvalitet vil ta opp aktuelle temaer som vil være nyttig for deg i din arbeidshverdag. Les programmet, la deg inspirere og meld deg på kreftkurset!07.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hamar Vangsvegen 121, 2318 HamarSykehuset Innlandet
ReHabiliteringsforum 2018https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabiliteringsforum-2018-2018-03-14ReHabiliteringsforum 201814.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic hotel Ringsaker Kåtorpveien 1, 2320 FurnesSykehuset Innlandet
Workshop i Goal Attainment Scalinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/workshop-i-goal-attainment-scaling-2018-03-15Workshop i Goal Attainment ScalingHabiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.15.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering FurnesSykehuset Innlandet
Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifte-2018-04-09Hypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.09.04.2018 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI HamarSykehuset Innlandet
Menneskerettigheter, tvang og etikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/menneskerettigheter-tvang-og-etikk-2018-04-26Menneskerettigheter, tvang og etikk"Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern - motsetninger eller forente størrelser?" Dette er tema på på den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som arrangeres i Sykehuset Innlandet. 26.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Elvegata 2-4, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.