Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • 28.2 onsdag
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • 1.3 torsdag
  Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne

  Kurs for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter.

 • 6.3 tirsdag
  PANNS

  PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

 • 7.3 onsdag
  Kreftkurset

  Kreftkurset 2018 vil ha fokus på hudkreft og maligne melanomer. Dyktige forelesere av høy kvalitet vil ta opp aktuelle temaer som vil være nyttig for deg i din arbeidshverdag. Les programmet, la deg inspirere og meld deg på kreftkurset!

 • 7.3 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 12.3 mandag
  Applied Logistic Regression

  We have booked professor Stanley Lemeshow to hold his course in logistic regression in Lillehammer. This is a wonderful opportunity to interact and learn from one of the leading teachers of medical statistics.

 • 14.3 onsdag
  ReHabiliteringsforum 2018

 • 15.3 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • 21.3 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 4.4 onsdag
  KlinIKT 2018

  KlinIKT arrangeres i år på Lillehammer. Hovedtema for seminaret er "Samhandling og teknologi".

 • 4.4 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 9.4 mandag
  Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • 10.4 tirsdag
  ABC traumekurs barn og ungdom

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse hos ansatte som jobber med barn og ungom.

 • 12.4 torsdag
  Salutogenese

  Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring (RPPO) inviterer til seminar om salutogenese.

 • 19.4 torsdag
  Trygg utskrivning

  Trygg utskrivning er tema på fagdagen i Sykehuset Innlandet 19. april.

 • 25.4 onsdag
  Barn som pårørende ved selvmordsforsøk

  BUP og DPS Lillehammer inviterer til en felles fagdag mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

 • 26.4 torsdag
  Menneskerettigheter, tvang og etikk

  "Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern - motsetninger eller forente størrelser?" Dette er tema på på den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som arrangeres i Sykehuset Innlandet.

 • 27.4 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 8.5 tirsdag
  ECT emnekurs

  Obligatorisk emnekurs som arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri.

 • 9.5 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 1.6 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 6.6 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 22.6 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 29.8 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 5.9 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 27.9 torsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 3.10 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 19.10 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 7.11 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 23.11 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 5.12 onsdag
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • 19.12 onsdag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende arrangementer

TIDhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-2018-02-28TIDAlderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.28.02.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Gardermoen Adresse: Gardermoen NæringsparkSykehuset Innlandet
Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kartlegging-og-diagnostisering-av-traumelidelser-hos-voksne-2018-03-01Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksneKurs for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter.01.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
PANNShttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/panns-2018-03-06PANNSPANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.06.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalSykehuset Innlandet Furnesvegen 26, 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Kreftkursethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kreftkurset-2018-03-07KreftkursetKreftkurset 2018 vil ha fokus på hudkreft og maligne melanomer. Dyktige forelesere av høy kvalitet vil ta opp aktuelle temaer som vil være nyttig for deg i din arbeidshverdag. Les programmet, la deg inspirere og meld deg på kreftkurset!07.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hamar Vangsvegen 121, 2318 HamarSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-03-07Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.07.03.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Applied Logistic Regressionhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/applied-logistic-regression-2018-03-12Applied Logistic RegressionWe have booked professor Stanley Lemeshow to hold his course in logistic regression in Lillehammer. This is a wonderful opportunity to interact and learn from one of the leading teachers of medical statistics. 12.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI LillehammerSykehuset Innlandet
ReHabiliteringsforum 2018https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabiliteringsforum-2018-2018-03-14ReHabiliteringsforum 201814.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic hotel Ringsaker Kåtorpveien 1, 2320 FurnesSykehuset Innlandet
Workshop i Goal Attainment Scalinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/workshop-i-goal-attainment-scaling-2018-03-15Workshop i Goal Attainment ScalingHabiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.15.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering FurnesSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-03-21StyremøteMer informasjon kommer.21.03.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
KlinIKT 2018https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/klinikt-2018-2018-04-04KlinIKT 2018KlinIKT arrangeres i år på Lillehammer. Hovedtema for seminaret er "Samhandling og teknologi".04.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6, 2609 LillehammerSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-04-04Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.04.04.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifte-2018-04-09Hypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.09.04.2018 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI HamarSykehuset Innlandet
ABC traumekurs barn og ungdomhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traumekurs-barn-og-ungdom-2018-04-10ABC traumekurs barn og ungdomKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse hos ansatte som jobber med barn og ungom.10.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
Salutogenesehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/salutogenese-2018-04-12SalutogeneseRessurssenteret for pasient og pårørendeopplæring (RPPO) inviterer til seminar om salutogenese.12.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellTeatersalen i Brumunddal, Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal Sykehuset Innlandet
Trygg utskrivninghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/trygg-utskrivning-2018-04-19Trygg utskrivningTrygg utskrivning er tema på fagdagen i Sykehuset Innlandet 19. april.19.04.2018 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalSykehuset Innlandet
Barn som pårørende ved selvmordsforsøkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/barn-som-parorende-ved-selvmordsforsok-2018-04-25Barn som pårørende ved selvmordsforsøkBUP og DPS Lillehammer inviterer til en felles fagdag mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Lillehammer og Gudbrandsdalen.25.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6, 2609 LillehammerSykehuset Innlandet
Menneskerettigheter, tvang og etikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/menneskerettigheter-tvang-og-etikk-2018-04-26Menneskerettigheter, tvang og etikk"Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern - motsetninger eller forente størrelser?" Dette er tema på på den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som arrangeres i Sykehuset Innlandet. 26.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Elvegata 2-4, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-04-27StyremøteMer informasjon kommer.27.04.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
ECT emnekurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/ect-emnekurs-2018-05-08ECT emnekursObligatorisk emnekurs som arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri.08.05.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Elvegata 2-4 2-4, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-05-09Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.09.05.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-06-01StyremøteMer informasjon kommer.01.06.2018 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-06-06Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.06.06.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-06-22StyremøteMer informasjon kommer.22.06.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-08-29StyremøteMer informasjon kommer.29.08.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-09-05Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.05.09.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-09-27StyremøteMer informasjon kommer.27.09.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-10-03Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.03.10.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-10-19StyremøteMer informasjon kommer.19.10.2018 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-11-07Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.07.11.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-11-23StyremøteMer informasjon kommer.23.11.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-12-05Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.05.12.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-12-19StyremøteMer informasjon kommer.19.12.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Sykelig overvekt mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sykelig-overvekt-mestringskursSykelig overvekt mestringskursOvervektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.