Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • Onsdag 19.09.
  TID kursholder

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 19.09.
  ABC-traume Sanderud er avlyst!

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.

 • Onsdag 26.09.
  Når begynnelsen er vanskelig

  Foreldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden.

 • Onsdag 26.09.
  Helsepedagogikk

  Lær nye, smarte måter å jobbe på i framtida.

 • Torsdag 27.09.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 03.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 10.10.
  Vær raus - sammen om mestring

  Peter Skredderprisen deles i år ut for tiende gang. Dette markers på Verdensdagen for psykisk helse.

 • Torsdag 18.10.
  Klinisk samarbeidsutvalg

  Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!

 • Torsdag 18.10.
  Palliasjon til kolspasienten

  Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.

 • Torsdag 18.10.
  Fagdag habilitering

  Avdeling for Habilitering inviterer til fagdag der Statens Barnehus Hamar og Kripos medvirker. Fagdagen vil ta for seg forskjellige aspekter av seksualitet i ett tverretatlig perspektiv.

 • Fredag 19.10.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Søndag 21.10.
  Addressing existential questions in health care

  Nordic conference in psychology og religion.

 • Torsdag 25.10.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Mandag 29.10.
  Stoffskiftesykdom, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Kurset går over to dager.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukerkurs

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige brukerkurs for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten.

 • Onsdag 07.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Fredag 09.11.
  Epilepsi, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet Lillehammer, Barneavdelingen, arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

 • Mandag 12.11.
  Krisekonferansen 2018

  Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?

 • Onsdag 14.11.
  Spiseforstyrrelse - pårørendedag

 • Torsdag 22.11.
  Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak

  Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.

 • Fredag 23.11.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 05.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • ROM for påfyll

  ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende arrangementer

TID kursholderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholder-2018-09-19TID kursholderAlderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.19.09.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBest Western Oslo Airport Hotell Museumsvegen 26 2060 GardermoenSykehuset Innlandet
ABC-traume Sanderud er avlyst!https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traume-sanderud-er-avlyst-2018-09-19ABC-traume Sanderud er avlyst!Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.19.09.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
Når begynnelsen er vanskelighttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/nar-begynnelsen-er-vanskelig-2018-09-26Når begynnelsen er vanskeligForeldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden. Foreldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden.26.09.2018 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI LillehammerSykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikk-2018-09-26HelsepedagogikkLær nye, smarte måter å jobbe på i framtida.Lær nye, smarte måter å jobbe på i framtida.26.09.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI ElverumSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-09-27StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.27.09.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-10-03Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.03.10.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Vær raus - sammen om mestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/ver-raus-sammen-om-mestring-2018-10-10Vær raus - sammen om mestringPeter Skredderprisen deles i år ut for tiende gang. Dette markers på Verdensdagen for psykisk helse.Peter Skredderprisen deles i år ut for tiende gang. Dette markers på Verdensdagen for psykisk helse.10.10.2018 08:00:00KonferanseSykehuset Innlandet Furnesvegen 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Klinisk samarbeidsutvalghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/klinisk-samarbeidsutvalg-2018-10-18Klinisk samarbeidsutvalgSykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!18.10.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet
Palliasjon til kolspasientenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/palliasjon-til-kolspasienten-2018-10-18Palliasjon til kolspasientenKlinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.18.10.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6 LillehammerSykehuset Innlandet
Fagdag habiliteringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fagdag-habilitering-2018-10-18Fagdag habiliteringAvdeling for Habilitering inviterer til fagdag der Statens Barnehus Hamar og Kripos medvirker. Fagdagen vil ta for seg forskjellige aspekter av seksualitet i ett tverretatlig perspektiv.Avdeling for Habilitering inviterer til fagdag der Statens Barnehus Hamar og Kripos medvirker. Fagdagen vil ta for seg forskjellige aspekter av seksualitet i ett tverretatlig perspektiv.18.10.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI LillehammerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-10-19StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.19.10.2018 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Addressing existential questions in health carehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/addressing-existential-questions-in-health-care-2018-10-21Addressing existential questions in health careNordic conference in psychology og religion.Nordic conference in psychology og religion.21.10.2018 17:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHonne Hotell & Konferansesenter Honnevegen 60, 2836 BiriSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjon i førskolealderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-i-forskolealder/25-10-2018Lek og kommunikasjon i førskolealderKurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).24.10.2018 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSykehuset Innlandet
Stoffskiftesykdom, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/stoffskiftesykdom-mestringskurs-2018-10-29Stoffskiftesykdom, mestringskursSykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Kurset går over to dager.29.10.2018 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI HamarSykehuset Innlandet
Brukermøte https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/brukermote-2018-10-30Brukermøte Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.30.10.2018 12:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalMøterom ButterkvernSykehuset Innlandet
Brukerkurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/brukerkurs-2018-10-30BrukerkursLaboratoriene i Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige brukerkurs for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten.Laboratoriene i Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige brukerkurs for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten.30.10.2018 12:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet Furnesvegen 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-11-07Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.07.11.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Epilepsi, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/-epilepsi-mestringskurs-2018-11-09 Epilepsi, mestringskursSykehuset Innlandet Lillehammer, Barneavdelingen, arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.Sykehuset Innlandet Lillehammer, Barneavdelingen, arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.09.11.2018 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI LillehammerSykehuset Innlandet
Krisekonferansen 2018https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/krisekonferansen-2018-2018-11-12Krisekonferansen 2018Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?12.11.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Gjøvik Elvegata 2-4, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Spiseforstyrrelse - pårørendedaghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/spiseforstyrrelse-parorendedag-2018-11-14Spiseforstyrrelse - pårørendedag14.11.2018 08:00:00KursSI GjøvikSykehuset Innlandet
Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltakhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utfordrende-atferd-alternative-og-forebyggende-tiltak-2018-11-22Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.22.11.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hafjell Hundervegen 1 2636 ØyerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-11-23StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.23.11.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-12-05Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.05.12.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-12-19StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.19.12.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjon i førskolealderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-i-forskolealder/04-04-2019Lek og kommunikasjon i førskolealderKurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).03.04.2019 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Sykelig overvekt mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sykelig-overvekt-mestringskursSykelig overvekt mestringskursOvervektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidels og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-detFatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
ROM for påfyllhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rom-for-pafyllROM for påfyllROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.Sykehuset Innlandet

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.