Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

30.03 torsdag

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

03.04 mandag

Temamøte: Høringsperioden

Sykehuset Innlandet arrangerer temamøter i høringsperioden om fremtidig sykehusstruktur. Første tema vil være organisering av fremtidens helsevesen – hvordan organisering kan bidra til å skape pasientens helsetjeneste.

04.04 tirsdag

Diabetes fagdag

Kommunene i Glåmdalsregionen og Sykehuset Innlandet arrangerer fagdag om diabetes.

05.04 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.

19.04 onsdag

Dialogkonferanse

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer alle brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland til dialogkonferanse.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Emnekurs i ECT

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

08.05 mandag

Sykdommer, fordommer og andre dommer

Årets fagdag for ergo- og fysioterapeuter arrangeres på Lillehammer.

11.05 torsdag

Ser vi barna?

Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige seminar for barneansvarlige i helseforetaket, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

08.06 torsdag

Schizofrenidagen 2017

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

14.06 onsdag

Schjelderupseminaret

Genetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

21.08 mandag

IAPR konferansen

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Se flere kommende arrangementer ()

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Møteplass

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Møteplass DPS Gjøvik

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Se flere faste arrangementer ()

Kommende

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenesterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/er-like-helsetjenester-likeverdige-helsetjenester-2017-03-30Er like helsetjenester likeverdige helsetjenesterEtiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.30.03.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Temamøte: Høringsperiodenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/temamote-horingsperioden-2017-04-03Temamøte: HøringsperiodenSykehuset Innlandet arrangerer temamøter i høringsperioden om fremtidig sykehusstruktur. Første tema vil være organisering av fremtidens helsevesen – hvordan organisering kan bidra til å skape pasientens helsetjeneste.03.04.2017 10:00:00Møter og administrativtBrumunddalMøterom ButtekvernSykehuset Innlandet
Diabetes fagdaghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetes-fagdag-2017-04-04Diabetes fagdagKommunene i Glåmdalsregionen og Sykehuset Innlandet arrangerer fagdag om diabetes.04.04.2017 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI KongsvingerSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2017-04-05Møte i BrukerutvalgetMøte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.05.04.2017 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1.Sykehuset Innlandet
Dialogkonferansehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/dialogkonferanse-2017-04-19DialogkonferanseBrukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer alle brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland til dialogkonferanse.19.04.2017 07:30:00KonferanseSykehuset Innlandet Furnesveien 26, 22380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Trygge traumeterapeuterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/trygge-traumeterapeuter-2017-04-25Trygge traumeterapeuterIntroduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.25.04.2017 07:00:00FagseminarBUP HamarSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-04-26StyremøteMer informasjon kommer.26.04.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2017-05-03Møte i BrukerutvalgetMøte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.03.05.2017 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1.Sykehuset Innlandet
Emnekurs i ECThttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/emnekurs-i-ect-2017-05-03Emnekurs i ECTObligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.03.05.2017 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Sykdommer, fordommer og andre dommerhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sykdommer-fordommer-og-andre-dommer-2017-05-08Sykdommer, fordommer og andre dommerÅrets fagdag for ergo- og fysioterapeuter arrangeres på Lillehammer.08.05.2017 07:00:00FagseminarSI LillehammerSykehuset Innlandet
Ser vi barna?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/ser-vi-barna-2017-05-11Ser vi barna?Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige seminar for barneansvarlige i helseforetaket, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner.11.05.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Gjøvik Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-05-18StyremøteMer informasjon kommer.18.05.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Schizofrenidagen 2017https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/schizofrenidagen-2017-2017-06-08Schizofrenidagen 2017Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester". 08.06.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI ReinsvollSykehuset Innlandet
Schjelderupseminarethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/schjelderupseminaret-2017-06-14SchjelderupseminaretGenetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.14.06.2017 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellNansenskolen Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2 2609 LillehammerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-06-16StyremøteMer informasjon kommer.16.06.2017 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
IAPR konferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/iapr-konferansen-2017-08-21IAPR konferansenDen internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.21.08.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hamar Vangsvegen 121 2318 HamarSykehuset Innlandet

Fast

Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifteHypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-detFatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.Sykehuset Innlandet