Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • 31.05 onsdag
  Fagdag i smittevern og hygiene

  Antibiotikabruk og mulitresistente bakterier i primærhelsetjenesten er fokus på fagdagen i smittevern og hygiene.

 • 08.06 torsdag
  Schizofrenidagen 2017

  Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

 • 14.06 onsdag
  Schjelderupseminaret

  Genetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.

 • 16.06 fredag
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • 21.08 mandag
  IAPR konferansen

  Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

 • 28.09 torsdag
  Helseforskningskonferansen

  Den årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.

 • 23.10 mandag
  TIPS familieskole

  Kurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

 • 02.11 torsdag
  Forebyggingskonferansen

  Tema på årets forebyggingskonferanse er "Hjelp, jeg har blitt syk! Barn og unges møte med helsesektoren".

 • 13.11 mandag
  Krisekonferansen

  Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende

Fagdag i smittevern og hygienehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fagdag-i-smittevern-og-hygiene-2017-05-31Fagdag i smittevern og hygieneAntibiotikabruk og mulitresistente bakterier i primærhelsetjenesten er fokus på fagdagen i smittevern og hygiene.31.05.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHonne konferansesenter Honnevegen 60, 2836 BiriSykehuset Innlandet
Schizofrenidagen 2017https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/schizofrenidagen-2017-2017-06-08Schizofrenidagen 2017Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester". 08.06.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI ReinsvollSykehuset Innlandet
Schjelderupseminarethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/schjelderupseminaret-2017-06-14SchjelderupseminaretGenetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.14.06.2017 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellNansenskolen Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2 2609 LillehammerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-06-16StyremøteMer informasjon kommer.16.06.2017 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
IAPR konferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/iapr-konferansen-2017-08-21IAPR konferansenDen internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.21.08.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hamar Vangsvegen 121 2318 HamarSykehuset Innlandet
Helseforskningskonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2017-09-28HelseforskningskonferansenDen årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.28.09.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHonne hotell og konferansesenter Honnevegen 60 2836 BiriSykehuset Innlandet
TIPS familieskolehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tips-familieskole-2017-10-23TIPS familieskoleKurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.23.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Forebyggingskonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/forebyggingskonferansen-2017-11-02ForebyggingskonferansenTema på årets forebyggingskonferanse er "Hjelp, jeg har blitt syk! Barn og unges møte med helsesektoren". 02.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hotel Hamar Vangsvegen 121, 2318 HamarSykehuset Innlandet
Krisekonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/krisekonferansen-2017-11-13KrisekonferansenVold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.13.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet

Fast

Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifteHypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-detFatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet