Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • 18.10 onsdag
  Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldre

  Todagers kurs for å styrke faglig kompetanse og samhandling i arbeidet med gravide og spedbarnsfamilier med psykiske-/ruslidelser og andre psykososiale belastninger.

 • 18.10 onsdag
  Basiskurs og temadag

  Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og alvorlig syke, inviterer til basiskurs og temadag i oktober.

 • 19.10 torsdag
  Perinatalmedisinsk fagdag

  Kvalitetsutvalget i perinatalmedisin inviterer til fagdag med mange aktuelle tema.

 • 19.10 torsdag
  Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier

  Tema på årets dialogkonferanse er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler.

 • 20.10 fredag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 16.00.

 • 23.10 mandag
  TIPS familieskole

  Kurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

 • 26.10 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • 01.11 onsdag
  Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

 • 02.11 torsdag
  Kolskurs

  Granheim Lungesykehus inviterer til fire kursdager med tema om KOLS via videokonferanse.

 • 13.11 mandag
  Krisekonferansen

  Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

 • 15.11 onsdag
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer leger og helsefaglig personell til Brukermøte.

 • 16.11 torsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 22.11 onsdag
  Lek og kommunikasjon

  Habiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år)  med store og sammensatte hjelpebehov.

 • 24.11 fredag
  Lek og kommunikasjon for helsepersonell

  Habiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år) med store og sammensatte hjelpebehov.

 • 07.12 torsdag
  Bearbeiding av barn

  Fordypningskurs "Trygge traumeterapeuter" arrangeres på Sanderud i desember.

 • 20.12 onsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 10.01 onsdag
  ROP-dagen

  Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.

 • 22.02 torsdag
  Sørlihaugenseminaret

  Tema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.

 • 14.03 onsdag
  ReHabiliteringsforum

 • 15.03 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende arrangementer

Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldrehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/psykisk-helsevern-til-gravide-spedbarn-og-foreldre-2017-10-18Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldreTodagers kurs for å styrke faglig kompetanse og samhandling i arbeidet med gravide og spedbarnsfamilier med psykiske-/ruslidelser og andre psykososiale belastninger.18.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHamar kommune, Kommunestyresalen, Vangsveien 51, 2317 HamarSykehuset Innlandet
Basiskurs og temadaghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/basiskurs-og-temadag-2017-10-18Basiskurs og temadagKlinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og alvorlig syke, inviterer til basiskurs og temadag i oktober.18.10.2017 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hotel Hamar, Vangsveien 121 2318 Hamar Telefon: 21 61 40 00 Sykehuset Innlandet
Perinatalmedisinsk fagdaghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/perinatalmedisinsk-fagdag-2017-10-19Perinatalmedisinsk fagdagKvalitetsutvalget i perinatalmedisin inviterer til fagdag med mange aktuelle tema. 19.10.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHonne hotell og konferansesenter, BiriSykehuset Innlandet
Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/skikkethetsvurdering-av-studenter-i-praksisstudier-2017-10-19Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier Tema på årets dialogkonferanse er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler.19.10.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellNTNU i Gjøvik Teknologivegen 22, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-10-20StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 16.00.20.10.2017 07:00:00StyremøteBrumunddalSykehuset Innlandet
TIPS familieskolehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tips-familieskole-2017-10-23TIPS familieskoleKurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.23.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Workshop i Goal Attainment Scalinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/workshop-i-goal-attainment-scaling-2017-10-26Workshop i Goal Attainment ScalingHabiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.26.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering LillehammerSykehuset Innlandet
Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-det-2017-11-01Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.01.11.2017 08:45:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI GjøvikSykehuset Innlandet
Kolskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kolskurs-2017-11-02KolskursGranheim Lungesykehus inviterer til fire kursdager med tema om KOLS via videokonferanse.02.11.2017 12:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellVideokonferanseSykehuset Innlandet
Krisekonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/krisekonferansen-2017-11-13KrisekonferansenVold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.13.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Brukermøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/brukermote-2017-11-15BrukermøteLaboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer leger og helsefaglig personell til Brukermøte.15.11.2017 13:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalSykehuset Innlandet Furnesvegen 26, 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-11-16StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.16.11.2017 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjonhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-2017-11-22Lek og kommunikasjonHabiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år)  med store og sammensatte hjelpebehov. 22.11.2017 08:00:00KursHabilitering NydalSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjon for helsepersonellhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-for-helsepersonell-2017-11-24Lek og kommunikasjon for helsepersonellHabiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år) med store og sammensatte hjelpebehov. 24.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering NydalSykehuset Innlandet
Bearbeiding av barnhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/bearbeiding-av-barn-2017-12-07Bearbeiding av barnFordypningskurs "Trygge traumeterapeuter" arrangeres på Sanderud i desember.07.12.2017 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-12-20StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.20.12.2017 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
ROP-dagenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rop-dagen-2018-01-10ROP-dagenHvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.10.01.2018 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo Kongressenter Youngs gate 21, 0181 OsloSykehuset Innlandet
Sørlihaugenseminarethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sorlihaugenseminaret-2018-02-22SørlihaugenseminaretTema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.22.02.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI ReinsvollSykehuset Innlandet
ReHabiliteringsforumhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabiliteringsforum-2018-03-14ReHabiliteringsforum14.03.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic hotel Ringsaker Kåtorpveien 1, 2320 FurnesSykehuset Innlandet
Workshop i Goal Attainment Scalinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/workshop-i-goal-attainment-scaling-2018-03-15Workshop i Goal Attainment ScalingHabiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.15.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering NydalSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifteHypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet