Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • Onsdag 29.08.
  Menneskerettigheter for personer med demens

 • Onsdag 29.08.
  ABC-traume Kongsvinger

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.

 • Onsdag 29.08.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 05.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Tirsdag 11.09.
  Hoftebrudd

  Fagdagen arrangeres i samarbeid med kommunene i Nord-Odal, Nes, Eidskog, Grue og Kongsvinger.

 • Tirsdag 11.09.
  Fagdag DPS Gjøvik er AVLYST

  Det er lagt opp til to dager med likt innhold for å nå flest mulig av våre ansatte. Vi har noen ledige plasser begge dager og ønsker å invitere samarbeidspartnere både innenfor helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister.

 • Onsdag 19.09.
  TID kursholder

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 19.09.
  ABC-traume Sanderud

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.

 • Torsdag 27.09.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 03.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Torsdag 18.10.
  Klinisk samarbeidsutvalg

  Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!

 • Torsdag 18.10.
  Palliasjon til kolspasienten

  Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.

 • Fredag 19.10.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Søndag 21.10.
  Addressing existential questions in health care

  Nordic conference in psychology og religion.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

 • Onsdag 07.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Mandag 12.11.
  Krisekonferansen 2018

  Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?

 • Fredag 23.11.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 05.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende arrangementer

Menneskerettigheter for personer med demenshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/menneskerettigheter-for-personer-med-demens-2018-08-29Menneskerettigheter for personer med demensFylkesmannen i Hedmark, Hamar kommune og Sykehuset Innlandet inviterer til konferanse om menneskerettigehter for personer med demens.29.08.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellDomkirkeodden, aulaen Strandvegen 100, 2315 HamarSykehuset Innlandet
ABC-traume Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traume-kongsvinger-2018-08-29ABC-traume KongsvingerKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.29.08.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI KongsvingerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-08-29StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.29.08.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-09-05Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.05.09.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Hoftebruddhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hoftebrudd-2018-09-11HoftebruddFagdagen arrangeres i samarbeid med kommunene i Nord-Odal, Nes, Eidskog, Grue og Kongsvinger. Fagdagen arrangeres i samarbeid med kommunene i Nord-Odal, Nes, Eidskog, Grue og Kongsvinger. 11.09.2018 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI KongsvingerSykehuset Innlandet
Fagdag DPS Gjøvik er AVLYSThttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fagdag-dps-gjovik-er-avlyst-2018-09-11Fagdag DPS Gjøvik er AVLYSTDet er lagt opp til to dager med likt innhold for å nå flest mulig av våre ansatte. Vi har noen ledige plasser begge dager og ønsker å invitere samarbeidspartnere både innenfor helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister.Det er lagt opp til to dager med likt innhold for å nå flest mulig av våre ansatte. Vi har noen ledige plasser begge dager og ønsker å invitere samarbeidspartnere både innenfor helseforetaket, i kommunene samt fastleger avtalespesialister11.09.2018 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet
TID kursholderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholder-2018-09-19TID kursholderAlderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.19.09.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBest Western Oslo Airport Hotell Museumsvegen 26 2060 GardermoenSykehuset Innlandet
ABC-traume Sanderudhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traume-sanderud-2018-09-19ABC-traume SanderudKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.19.09.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-09-27StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.27.09.2018 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-10-03Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.03.10.2018 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Klinisk samarbeidsutvalghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/klinisk-samarbeidsutvalg-2018-10-18Klinisk samarbeidsutvalgSykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!18.10.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet
Palliasjon til kolspasientenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/palliasjon-til-kolspasienten-2018-10-18Palliasjon til kolspasientenKlinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.18.10.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6 LillehammerSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-10-19StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.19.10.2018 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Addressing existential questions in health carehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/addressing-existential-questions-in-health-care-2018-10-21Addressing existential questions in health careNordic conference in psychology og religion.Nordic conference in psychology og religion.21.10.2018 17:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHonne Hotell & Konferansesenter Honnevegen 60, 2836 BiriSykehuset Innlandet
Brukermøte https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/brukermote-2018-10-30Brukermøte Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.30.10.2018 12:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalMøterom ButterkvernSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-11-07Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.07.11.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Krisekonferansen 2018https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/krisekonferansen-2018-2018-11-12Krisekonferansen 2018Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?12.11.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Gjøvik Elvegata 2-4, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-11-23StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.23.11.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2018-12-05Møte i BrukerutvalgetMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.05.12.2018 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2018-12-19StyremøteMer informasjon kommer.Mer informasjon kommer.19.12.2018 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Sykelig overvekt mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sykelig-overvekt-mestringskursSykelig overvekt mestringskursOvervektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidels og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-detFatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Sykehuset Innlandet

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.