Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

07.03 tirsdag

Kreftkurset 2017

Kurset tar opp mange viktige temaer: lymfomer, immunterapi, flere temaer rundt strålebehandling, smerte- og kvalmelindring, samt nyheter innen kreftbehandling.

08.03 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

08.03 onsdag

Gjennomgang av høringsdokumenter

Idéfaserapporten for fremtidig sykehusstruktur er ute på høring. Som en veiledning til høringsinstansenes saksforberedelse, inviterer Sykehuset Innlandet til en gjennomgang av høringsdokumentene.

14.03 tirsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

15.03 onsdag

ReHabforum 2017

ReHabiliteringsforum 2017 arrangeres i år på Scandic Ringsaker.

15.03 onsdag

Gjennomgang av høringsdokumenter

Idéfaserapporten for fremtidig sykehusstruktur er ute på høring. Som en veiledning til høringsinstansenes saksforberedelse, inviterer Sykehuset Innlandet til en gjennomgang av høringsdokumentene.

20.03 mandag

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med hjertesykdom.

21.03 tirsdag

Mestringskurs for stomiopererte

Stomiopererte pasienter og deres pårørende inviteres til kurs for å få informasjon og mer kunnskap og for å kunne dele sine erfaringer.

22.03 onsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

24.03 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

30.03 torsdag

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

05.04 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Emnekurs i ECT

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

08.06 torsdag

Schizofrenidagen 2017

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

21.08 mandag

IAPR konferansen

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Se flere kommende arrangementer ()

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Møteplass

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Møteplass DPS Gjøvik

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Se flere faste arrangementer ()

Kommende

Kreftkurset 2017https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kreftkurset-2017-2017-03-07Kreftkurset 2017Kurset tar opp mange viktige temaer: lymfomer, immunterapi, flere temaer rundt strålebehandling, smerte- og kvalmelindring, samt nyheter innen kreftbehandling.07.03.2017 07:30:00FagseminarQuality Hotel Strand, Gjøvik Sykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2017-03-08Møte i BrukerutvalgetMøte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.08.03.2017 08:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1.Sykehuset Innlandet
Gjennomgang av høringsdokumenterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/gjennomgang-av-horingsdokumenter-2017-03-08Gjennomgang av høringsdokumenterIdéfaserapporten for fremtidig sykehusstruktur er ute på høring. Som en veiledning til høringsinstansenes saksforberedelse, inviterer Sykehuset Innlandet til en gjennomgang av høringsdokumentene.08.03.2017 12:00:00Møter og administrativtBrumunddalMøterom Butterkvern 2.Sykehuset Innlandet
ABC traumekurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traumekurs-2017-03-14ABC traumekursKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.14.03.2017 07:30:00FagseminarSI Brumunddal, Furnesveien 26, 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
ReHabforum 2017https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabforum-2017-2017-03-15ReHabforum 2017ReHabiliteringsforum 2017 arrangeres i år på Scandic Ringsaker.15.03.2017 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Ringsaker Kåtorpveien 1 2320 Furnes tlf. 62 35 01 00Sykehuset Innlandet
Gjennomgang av høringsdokumenterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/gjennomgang-av-horingsdokumenter-2017-03-15Gjennomgang av høringsdokumenterIdéfaserapporten for fremtidig sykehusstruktur er ute på høring. Som en veiledning til høringsinstansenes saksforberedelse, inviterer Sykehuset Innlandet til en gjennomgang av høringsdokumentene.15.03.2017 09:00:00Møter og administrativtBrumunddalMøterom Butterkvern 1.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdom-2017-03-20Hvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med hjertesykdom. 20.03.2017 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI HamarSykehuset Innlandet
Mestringskurs for stomioperertehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-stomiopererte-2017-03-21Mestringskurs for stomiopererteStomiopererte pasienter og deres pårørende inviteres til kurs for å få informasjon og mer kunnskap og for å kunne dele sine erfaringer.21.03.2017 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI LillehammerSykehuset Innlandet
ABC traumekurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traumekurs-2017-03-22ABC traumekursKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.22.03.2017 07:30:00FagseminarSI ReinsvollSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-03-24StyremøteMer informasjon kommer.24.03.2017 07:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Er like helsetjenester likeverdige helsetjenesterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/er-like-helsetjenester-likeverdige-helsetjenester-2017-03-30Er like helsetjenester likeverdige helsetjenesterEtiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.30.03.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2017-04-05Møte i BrukerutvalgetMøte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.05.04.2017 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1.Sykehuset Innlandet
Trygge traumeterapeuterhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/trygge-traumeterapeuter-2017-04-25Trygge traumeterapeuterIntroduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.25.04.2017 07:00:00FagseminarBUP HamarSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-04-26StyremøteMer informasjon kommer.26.04.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalgethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2017-05-03Møte i BrukerutvalgetMøte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.03.05.2017 07:30:00BrukerutvalgsmøteBrumunddalMøterom F1.Sykehuset Innlandet
Emnekurs i ECThttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/emnekurs-i-ect-2017-05-03Emnekurs i ECTObligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.03.05.2017 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-05-18StyremøteMer informasjon kommer.18.05.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Schizofrenidagen 2017https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/schizofrenidagen-2017-2017-06-08Schizofrenidagen 2017Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester". 08.06.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI ReinsvollSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-06-16StyremøteMer informasjon kommer.16.06.2017 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
IAPR konferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/iapr-konferansen-2017-08-21IAPR konferansenDen internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.21.08.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hamar Vangsvegen 121 2318 HamarSykehuset Innlandet

Fast

Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifteHypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet