Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • Torsdag 31.01.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 01.02.
  Perspektivkonferanse

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Den handler om medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling.

 • Mandag 04.02.
  Systematisk tekstkondensering

  En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.

 • Tirsdag 05.02.
  PRISM

  PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

 • Tirsdag 05.02.
  Obligatorisk emnekurs i ECT

  Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.

 • Torsdag 14.02.
  Demenskonferansen 2019

  Fylkesmannen i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

 • Torsdag 14.02.
  Psykoedukativt familiearbeid

  Gruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende.

 • Torsdag 21.02.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 27.02.
  TID kursholderkurs

  TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

 • Onsdag 13.03.
  Rehabiliteringsforum 2019

  Sammen med Fylkesmannen i Innlandet arrangerer Sykehuset Innlandet sitt årlige Rehabiliteringsforum.

 • Fredag 22.03.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Tirsdag 26.03.
  ABC-traumekurs

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

Kommende arrangementer

Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-01-31StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.31.01.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Perspektivkonferansehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/perspektivkonferanse-2019-02-01PerspektivkonferanseSykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Den handler om medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling. Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Den handler om medisinske og teknologiske utviklingstrekk, og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling. 01.02.2019 08:00:00KonferanseHonne hotell og konferansesenterSykehuset Innlandet
Systematisk tekstkondenseringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/systematisk-tekstkondensering-2019-02-04Systematisk tekstkondenseringEn systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.04.02.2019 09:00:00FagseminarSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
PRISMhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/prism-2019-02-05PRISMPRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som erutviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.05.02.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellKjonerud kompetansesenterSykehuset Innlandet
Obligatorisk emnekurs i ECThttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/obligatorisk-emnekurs-i-ect-2019-02-05Obligatorisk emnekurs i ECTKurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.05.02.2019 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Demenskonferansen 2019https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/demenskonferansen-2019-2019-02-14Demenskonferansen 2019Fylkesmannen i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.Fylkesmannen i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.14.02.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6, 2609 LillehammerSykehuset Innlandet
Psykoedukativt familiearbeidhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/psykoedukativt-familiearbeid-2019-02-14Psykoedukativt familiearbeidGruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende. Gruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende. 14.02.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellReinsvollSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-02-21StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.21.02.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
TID kursholderkurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholderkurs-2019-02-27TID kursholderkursTID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.27.02.2019 08:00:00KursRadisson Blu Hotel, Trondheim Airport Lufthavnsveien 30, Stjørdal, 7502 TrondheimSykehuset Innlandet
Rehabiliteringsforum 2019https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabiliteringsforum-2019-2019-03-13Rehabiliteringsforum 2019Sammen med Fylkesmannen i Innlandet arrangerer Sykehuset Innlandet sitt årlige Rehabiliteringsforum.Sammen med Fylkesmannen i Innlandet arrangerer Sykehuset Innlandet sitt årlige Rehabiliteringsforum.13.03.2019 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Ringsaker Kårtorpvegen 1, 2320 FurnesSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-03-22StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.22.03.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
ABC-traumekurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traumekurs-2019-03-26ABC-traumekursKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.26.03.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSanderudSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjon i førskolealderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-i-forskolealder/04-04-2019Lek og kommunikasjon i førskolealderKurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).03.04.2019 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-04-24StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.24.04.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-05-24StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.24.05.2019 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-06-20StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.20.06.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-08-22StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 22.08.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-09-27StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 27.09.2019 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-11-01StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 01.11.2019 07:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-11-21StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 21.11.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2019-12-19StyremøteInnkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter. 19.12.2019 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet

Faste arrangementer

Sykelig overvekt mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/sykelig-overvekt-mestringskursSykelig overvekt mestringskursOvervektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Stoffskiftesykdom, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/stoffskiftesykdom-mestringskursStoffskiftesykdom, mestringskursSykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom.Sykehuset Innlandet
Fatigue, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-mestringskursFatigue, mestringskursKurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.Sykehuset Innlandet
Hjertesykdom, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hjertesykdom-mestringskursHjertesykdom, mestringskursSykehuset Innlandet
Pasientstyrt Marevanbehandling, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/pasientstyrt-marevanbehandling-mestringskursPasientstyrt Marevanbehandling, mestringskursKurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.Kurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.Sykehuset Innlandet
Diabetes, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetes-mestringskursDiabetes, mestringskursMestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.Sykehuset Innlandet
ROM for påfyll (tidligere møteplass)https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rom-for-pafyll-tidligere-moteplassROM for påfyll (tidligere møteplass)ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes. Psykisk helse og rus.ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes. Psykisk helse og rus.Sykehuset Innlandet

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.