Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Arrangementer

 • 21.08 mandag
  IAPR konferansen

  Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

 • 30.08 onsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes hos Folldal kommune. Møtet starter klokka 08.30 og avsluttes klokka 15.00.

 • 04.09 mandag
  ABC-traumekurs

  Innføring i grunnleggende traumeforståelse i psykisk helsevern.

 • 11.09 mandag
  Spiseforstyrrelser

  DPS Gjøvik inviterer samarbeidspartnere i helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister til å delta på fagdag om spiseforstyrrelser.

 • 26.09 tirsdag
  Diabetes type2

  Dette er et tilbud til de som har fått diabetes type 2.

 • 28.09 torsdag
  Helseforskningskonferansen

  Den årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.

 • 29.09 fredag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 05.10 torsdag
  Ser vi barna?

  Temadag med fokus på barn og barn som pårørende.

 • 18.10 onsdag
  Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldre

  Todagers kurs for å styrke faglig kompetanse og samhandling i arbeidet med gravide og spedbarnsfamilier med psykiske-/ruslidelser og andre psykososiale belastninger.

 • 18.10 onsdag
  Basiskurs og temadag

  Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og alvorlig syke, inviterer til basiskurs og temadag i oktober.

 • 20.10 fredag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 23.10 mandag
  TIPS familieskole

  Kurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

 • 26.10 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • 02.11 torsdag
  Forebyggingskonferansen

  Tema på årets forebyggingskonferanse er "Hjelp, jeg har blitt syk! Barn og unges møte med helsesektoren".

 • 02.11 torsdag
  Kolskurs

  Granheim Lungesykehus inviterer til fire kursdager med tema om KOLS via videokonferanse.

 • 13.11 mandag
  Krisekonferansen

  Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

 • 15.11 onsdag
  Brukermøte for helsepersonell

  Mer informasjon kommer.

 • 16.11 torsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 22.11 onsdag
  Lek og kommunikasjon

  Habiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år)  med store og sammensatte hjelpebehov.

 • 24.11 fredag
  Lek og kommunikasjon for helsepersonell

  Habiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år) med store og sammensatte hjelpebehov.

 • 20.12 onsdag
  Styremøte

  Styremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

 • 10.01 onsdag
  ROP-dagen

  Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.

 • 15.03 torsdag
  Workshop i Goal Attainment Scaling

  Habiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Hypothyreose - lavt stoffskifte

  Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kommende

IAPR konferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/iapr-konferansen-2017-08-21IAPR konferansenDen internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.21.08.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hamar Vangsvegen 121 2318 HamarSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-08-30StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet holdes hos Folldal kommune. Møtet starter klokka 08.30 og avsluttes klokka 15.00.30.08.2017 06:30:00StyremøteFolldal kommune Gruvvegen 7 2580 Folldal Sykehuset Innlandet
ABC-traumekurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-traumekurs-2017-09-04ABC-traumekursInnføring i grunnleggende traumeforståelse i psykisk helsevern.04.09.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSI SanderudSykehuset Innlandet
Spiseforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/spiseforstyrrelser-2017-09-11SpiseforstyrrelserDPS Gjøvik inviterer samarbeidspartnere i helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister til å delta på fagdag om spiseforstyrrelser.11.09.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Strand Hotell Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Diabetes type2https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetes-type2-2017-09-26Diabetes type2Dette er et tilbud til de som har fått diabetes type 2.26.09.2017 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSI LillehammerSykehuset Innlandet
Helseforskningskonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2017-09-28HelseforskningskonferansenDen årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.28.09.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHonne hotell og konferansesenter Honnevegen 60 2836 BiriSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-09-29StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.29.09.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Ser vi barna?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/ser-vi-barna-2017-10-05Ser vi barna?Temadag med fokus på barn og barn som pårørende.05.10.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellTynset kulturhus, StorsalenSykehuset Innlandet
Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldrehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/psykisk-helsevern-til-gravide-spedbarn-og-foreldre-2017-10-18Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldreTodagers kurs for å styrke faglig kompetanse og samhandling i arbeidet med gravide og spedbarnsfamilier med psykiske-/ruslidelser og andre psykososiale belastninger.18.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHamar kommune, Kommunestyresalen, Vangsveien 51, 2317 HamarSykehuset Innlandet
Basiskurs og temadaghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/basiskurs-og-temadag-2017-10-18Basiskurs og temadagKlinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og alvorlig syke, inviterer til basiskurs og temadag i oktober.18.10.2017 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hotel Hamar, Vangsveien 121 2318 Hamar Telefon: 21 61 40 00 Sykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-10-20StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.20.10.2017 06:30:00StyremøteSykehuset Innlandet
TIPS familieskolehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tips-familieskole-2017-10-23TIPS familieskoleKurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.23.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Innlandet Furnesveien 26 2380 BrumunddalSykehuset Innlandet
Workshop i Goal Attainment Scalinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/workshop-i-goal-attainment-scaling-2017-10-26Workshop i Goal Attainment ScalingHabiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.26.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering LillehammerSykehuset Innlandet
Forebyggingskonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/forebyggingskonferansen-2017-11-02ForebyggingskonferansenTema på årets forebyggingskonferanse er "Hjelp, jeg har blitt syk! Barn og unges møte med helsesektoren". 02.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hotel Hamar Vangsvegen 121, 2318 HamarSykehuset Innlandet
Kolskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/kolskurs-2017-11-02KolskursGranheim Lungesykehus inviterer til fire kursdager med tema om KOLS via videokonferanse.02.11.2017 12:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellVideokonferanseSykehuset Innlandet
Krisekonferansenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/krisekonferansen-2017-11-13KrisekonferansenVold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.13.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotel Strand Strandgata 15, 2815 GjøvikSykehuset Innlandet
Brukermøte for helsepersonellhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/brukermote-for-helsepersonell-2017-11-15Brukermøte for helsepersonellMer informasjon kommer.15.11.2017 13:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBrumunddalSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-11-16StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.16.11.2017 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjonhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-2017-11-22Lek og kommunikasjonHabiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år)  med store og sammensatte hjelpebehov. 22.11.2017 08:00:00KursHabilitering NydalSykehuset Innlandet
Lek og kommunikasjon for helsepersonellhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/lek-og-kommunikasjon-for-helsepersonell-2017-11-24Lek og kommunikasjon for helsepersonellHabiliteringstjenesten holder kurs for foresatte og pårørende til barn (i alderen 0 til 6 år) med store og sammensatte hjelpebehov. 24.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering NydalSykehuset Innlandet
Styremøtehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-2017-12-20StyremøteStyremøte for Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.20.12.2017 09:00:00StyremøteSykehuset Innlandet
ROP-dagenhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rop-dagen-2018-01-10ROP-dagenHvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.10.01.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo Kongressenter Youngs gate 21, 0181 OsloSykehuset Innlandet
Workshop i Goal Attainment Scalinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/workshop-i-goal-attainment-scaling-2018-03-15Workshop i Goal Attainment ScalingHabiliteringstjenesten holder GAS-workshop for familier og fagpersoner.15.03.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHabilitering NydalSykehuset Innlandet

Fast

Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/fatigue-hva-er-det-og-hvordan-leve-bedre-med-detFatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.Sykehuset Innlandet
Smertemestringhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/smertemestringSmertemestringPoliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematikSykehuset Innlandet
Hypothyreose - lavt stoffskiftehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hypothyreose-lavt-stoffskifteHypothyreose - lavt stoffskifteDette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.Sykehuset Innlandet
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Hvordan leve med hjertesykdom?https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hvordan-leve-med-hjertesykdomHvordan leve med hjertesykdom?Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.Sykehuset Innlandet
Diabeteshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/diabetesDiabetesDette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserTidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.Sykehuset Innlandet
Morbus chron - ulcerøs colitthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/morbus-chron-ulceros-colittMorbus chron - ulcerøs colittDette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset Innlandet
Møteplass DPS Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplass-dps-gjovikMøteplass DPS GjøvikMøteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.Sykehuset Innlandet
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkRessurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.Sykehuset Innlandet
Møteplasshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/moteplassMøteplassDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.Sykehuset Innlandet
Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mestringskurs-for-parorende-til-barn-og-unge-med-epilepsiMestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsiKurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.Sykehuset Innlandet
Cøliakihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/coliakiCøliakiMestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.Sykehuset Innlandet