HELSENORGE

Autismespekterforstyrrelse, kurs for foreldre

BUP Gjøvik arrangerer kurs for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelse (ASF). Kurset er åpent for foreldre med barn som har oppfølging fra BUP Innlandet.

Kurset vil ta for seg informasjon om diagnosen Autismespekterforstyrrelse, hjelpetiltak, informasjon om hjelpeapparat, stønader, brukerorganisasjon.

Foreldre har rett til fri fra arbeid for å delta på kurset og kan søke om opplæringspenger fra NAV til sin arbeidsgiver.

Fant du det du lette etter?