Dialogkonferanse

Arbeidslivsrelevante utdanninger og kompetante profesjonsutøvere - mulige veier videre.

Dialogseminar for praksisfeltet for bachelorstudenter i barnevern, ergoterapi, paramedisin, sykepleie, sosialt arbeid, radiografi og vernepleie:

Målgruppe

Ledere, hovedveiledere, daglige veiledere og kontaktlærere.

Program

10.00 Introduksjon
Kort om de ulike profesjonsutdanningene som inneholder praksisstudier i sitt program i etterkant av nye nasjonale retningslinjer for alle profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag,
ved Frank Martinsen og Sigrid Wangensten

10.20 Presentasjon av prosjekt ”2-2-1” – en ny organisering av vernepleierutdanning,
ved Kjetil Viken og Jørn Isaksen

Dialog i grupper

11.00 Presentasjon av prosjekt ”Hvordan skape gode læringsmiljø?”
ved Nina Kristin Aarstad m.fl, Søndre Land kommune

11.40 Lunsj (hver og en sørger for at en selv ikke begynner ”å kjippe i svor´n”!)

12.10 Presentasjon av prosjekt ”GIVE” - Gjensidig Involvering og Villet Endring – et DIKU-prosjekt ved HINN,
ved Janka Molthe van Doorn, Mette Arnestad, Line Stiansen, student og Marte Maren Norum, student

12.50 Presentasjon av prosjekt ”Å lære der – og bli der” – et DIKU-prosjekt ved NTNU Gjøvik,
ved Wencke Bogsti

13.30 Felles oppsummering
14.00 Avslutning og vel hjem - for de som ikke allerede er hjemme!Fant du det du lette etter?