HELSENORGE

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og foresatte

Kurset er åpent for foreldre med barn som har oppfølging fra BUP Innlandet eller Gran kommune.

Kurset egner seg for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig. 

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er: Empatisk validering, grensesetting, reparasjon og håndtering av egne følelser. 

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. 

Kursholdere er Christine Blom og Marte Brenne Nordstoga, psykologspesialister og sertifiserte kursholdere. 

Fant du det du lette etter?