HELSENORGE

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og foresatte

Kurset er åpent for foreldre med barn som har oppfølging fra BUP Innlandet eller Gran kommune.

Om emosjonsfokusert ferdighetstrening

Kurset egner seg for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig. 

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er: Empatisk validering, grensesetting, reparasjon og håndtering av egne følelser. 

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. 

Kursholdere er Christine Blom og Marte Brenne Nordstoga, psykologspesialister og sertifiserte kursholdere. 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Jeg tror jeg og barna kommer til å få en bedre relasjon enn vi har nå."

"Jeg vil bruke det vi har lært på kurset daglig fremover."

"Det var nyttig å få tro på at jeg skal klare det."

"Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre foreldre. Alle foreldre burde ta kurset!"

"Takk. Dere har gitt meg mye."

Fant du det du lette etter?