HELSENORGE

Gruppetilbud for søsken til barn med en diagnose

Et tilbud for søsken til barn med langvarige og sammensatte tilstander og deres foreldre. Formålet med gruppene er å forebygge psykiske helseplager hos søsken som pårørende gjennom samtaler med andre søsken og egne foreldre.

Hva innebærer gruppetilbudet?

Habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Lillehammer/Otta gir et gruppetilbud kalt SIBS til barn og unge i alderen 8-16. SIBS (kort for det engelske ordet «siblings») er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose og deres foresatte/foreldre. 

Ut 2022 tilbys gruppene både som en del av virksomheten ved enhetene og som en del av et forskningsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Frambu Kompetansesenter for sjeldne tilstander og psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Målsettingen for SIBS er å forebygge utviklingen av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose. Mål for søskengruppene er at søsknene skal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose. For foreldregruppen er målet å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres. 

Gruppen går over to dager à 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Samme forelder skal delta begge dagene. Gruppene består av 3 til 6 barn med foreldre. 

Les mer om SIBS (sibs.frambu.no)

Målgruppe

Søsken i alderen 8–16 år.

Organisering av tilbudet

Dag 1: om diagnosen. Informasjon og bli kjent i gruppen. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 
Dag 2: om hvordan søsken har det. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Melde interesse

Foreldre melder interesse ved å ta kontakt med kontaktpersoner ved Habiliteringstjenesten eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Det er også mulig å melde seg på direkte via nettskjemaet. 

Se kontaktinformasjon til Habiliteringstjenesten

Se kontaktinformasjon til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Alle får tilbakemelding via e-post (som oppgis via nettskjemaet) om man har fått plass. Deltakere som mottar plass, vil få nærmere informasjon om datoer for samlingene og innhold i tilbudet.

Fant du det du lette etter?