HELSENORGE

Gruppetilbud for søsken til barn med en diagnose

Et tilbud for søsken til barn med langvarige og sammensatte tilstander og deres foreldre. Formålet med gruppene er å forebygge psykiske helseplager hos søsken som pårørende gjennom samtaler med andre søsken og egne foreldre.

Hva innebærer gruppetilbudet?

Habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Lillehammer/Otta gir et gruppetilbud kalt SIBS til barn og unge i alderen 8-16. SIBS (kort for det engelske ordet «siblings») er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose og deres foresatte/foreldre. 

Målsettingen for SIBS er å forebygge utviklingen av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose. Mål for søskengruppene er at søsknene skal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose. For foreldregruppen er målet å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres. 

Gruppen går over to dager à 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Samme forelder skal delta begge dagene. Gruppene består av 3 til 6 barn med foreldre. 

Les mer om SIBS (sibs.no)

Målgruppe

Søsken i alderen 8–16 år.

Organisering av tilbudet

Dag 1: om diagnosen. Informasjon og bli kjent i gruppen. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Dag 2: om hvordan søsken har det. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Meld interesse

Foreldre melder interesse ved å ta kontakt med kontaktpersoner ved Habiliteringstjenesten eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Se kontaktinformasjon til HabiliteringstjenestenSe kontaktinformasjon til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Påmelding

Det er også mulig å melde seg på direkte via nettskjema. Alle får tilbakemelding via e-post om man har fått plass. Deltakere som får plass, vil få nærmere informasjon om datoer for samlingene og innhold i tilbudet. 

Påmelding til 23. oktober og 27. oktober 2023 (nettskjema.no)Påmelding til 29. januar og 2. februar 2024 (nettskjema.no)Påmelding til 15. april og 19. april 2024 (nettskjema.no)
Fant du det du lette etter?