HELSENORGE

Hvordan leve med hjertesykdom, mestringskurs

Kurset er rettet mot pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, ACB (by-passoperert) eller PCI (blokket) for cirka en måned siden.

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap. Hvordan ta ansvar for livsstilsendring og dele erfaringer med pasienter og pårørende i samme situasjon. 

Program

08.30 Kort, personlig samtale med lege og sykepleier, registrering av med utgangspunkt i tilsendt spørreskjema

09.30 Hjerte- og karsykdom, ved lege fra medisinsk avdeling

10.15 Pause

10.30 Undervisning om fysisk aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom, ved fysioterapeut

11.30 Lunsj

12.30 Kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog

13.30 Pause

13.45 Hjerte – og karsykdom, ved lege fra medisinsk avdeling 

14.45 Pause

15.00 LHL og likepersonsinformasjon. Hvordan leve med hjertesykdom, ved erfaren likeperson fra LHL

15.15 Oppsummering av dagen med lege og sykepleier
Fant du det du lette etter?