HELSENORGE

Kreftrelatert fatigue, mestringskurs

Dette er et lærings- og mestringskurs der hensikten er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes elektronisk til:

Sykehuset Innlandet Gjøvik, kirurgisk avdeling, ortopedisk seksjon

Studier viser at fatigue/ økt trettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg for deg.

Det er utarbeidet et e-læringskurs for å forberede pasienter og pårørende som skal delta på lærings- og mestringskurs:

Ta forberedelseskurset til lærings- og mestringskurs (ihelse.net)

Program

Du vil møte ulike faggrupper på kurset som kreftsykepleier, lege, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og fysioetrapuet. Temaene som blir belyst er:

 • Erfaringer fra en likeperson som lever med fatigue
 • Hva er fatigue?
 • Mestring og aksept
 • Fysisk aktivitet ved fatigue
 • Energiøkonomisering
 • Kosthold

Praktisk informasjon

 • Påmelding er fortløpende.
 • Det er en egenandel på 375 kr for hele kurset.
 • Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
 • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
 • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
 • Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv.
 • Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
 • Se Pasientreiser eller ring 05515.
Fant du det du lette etter?