HELSENORGE

Krisekonferansen 2023

Sykehuset Innlandet inviterer sammen med Statsforvalteren i Innlandet til Krisekonferansen 2023, med tema «Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva ved intoks?»
Kontaktpunkter i et intoksikasjonsforløp, illustrasjon.

Kontaktpunkter i et intoksikasjonsforløp. Illustrasjon: Kristin Kolloen

Stands 

Deltagere inviteres til å presentere seg selv og aktuelle prosjekter. Jobber du i en organisasjon eller i et prosjekt, kan du melde deg på med egen stand i mingleområdet. Velkommen med stands som representerer fag og utviklingsprosjekter!

Fyll ut skjema for å få stand på Krisekonferansen 2023 (nettskjema.no)

Målgruppe 

  • Ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten, politiet, kompetansesentre 
  • Utdanningsinstitusjoner (ansatte og studenter)
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner 
  • Avtalespesialister 
  • Andre som er opptatt av temaet

Program

09.00

Å be om hjelp – opplevelser med å være selvmordstruet  
ved Mone Evensen, erfaringskonsulent, Kulturnettverket  

Den unge pasienten – første gangs intoks 
ved Elin Andersen, anestesilege og pårørende 

09.45 

Pause 

10.00 

Pasientforløp intoks – risikofylte overganger 
ved Line Stad Støverud, rådgiver i Faglig forbedring, Sykehuset Innlandet (med flere)

11.00 

Pause 

11.15 

Hvordan kan vi forstå gjentagende selvmordsrisiko og selvskading
ved Gabriele Frøen, spesialrådgiver i divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet 

Samhandling om sikkerhetsplan
ved Hilde Kristoffersen Riise, psykiatrisk sykepleier, DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1
Renè Michael Samuelsen, sykepleier, DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1

12.00 

Lunsj

13.00 

Gå utenom - den eksistensielle samtalen en utfordring? Med utgangspunkt fra PhD-arbeidet om eksistensielle samtaler i møte med pasienter i selvmordsrisiko 
ved Ane Inger Bondahl Søberg, PhD og sykehusprest, Sykehuset Innlandet  

13.45 

Pause 

14.00 

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
ved Karin Irene Gravbrøt, seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

Regional veileder: Ivaretakelse av pasienter i somatiske enheter etter selvskading og selvmordsforsøk, Helse Sør Øst RHF
ved Tone Bovim, spesialrådgiver, RVTS Øst 

Funn fra nasjonal studie: Ekstrem selvskading
ved Elfrida Kvarstein, prosjektleder/seksjonsleder i Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Oslo universitetssykehus

14.45 

Pause 

15.00 

Hva kan vi gjøre nå? Inn i krisen
ved Bergljot Gjelsvik, psykolog, forsker og forfatter

16.00 

Vel hjem! 

Foredragsholdere

Praktisk informasjon 

Kursavgift

450 kroner, inkluderer enkel lunsjbuffet og bevertning 

Overnatting 

1 295 kroner, mandag til tirsdag i enkeltrom (pris gjelder til 15. oktober)

Overnatting bestilles direkte på hotellet. 

E-post: q.strand@choice.no 
Bookingkode: KRISE

Fant du det du lette etter?