HELSENORGE

Kurs om ADHD hos barn for foreldre og lærere

BUP Hamar ønsker velkommen til digitalt kurs for foreldre og lærere til barn med ADHD.

Målgruppe 

Kurset er primært åpent for foreldre med barn som har oppfølging fra BUP Innlandet. Lærere kan også delta. 

Innhold 

Kurset vil ta for seg informasjon om diagnosen ADHD, hjelpetiltak, medisinering, informasjon om hjelpeapparat, stønader og brukerorganisasjoner. 

Kursholdere er spesialpedagog og psykologspesialist ved BUP Hamar. Sosionom og overlege ved BUP Hamar deltar også. Det blir innlegg fra ADHD Norge, samt brukerinnlegg. 

Foreldre har rett til fri fra arbeid for å delta på kurset og kan søke om opplæringspenger fra NAV til sin arbeidsgiver. 

Program 

09.00-09.45 Hva handler ADHD om?  

10.00-10.45 Tiltak og tilrettelegging hjemme og i skole/barnehage  

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30 Tiltak og tilrettelegging hjemme og i skole/barnehage forts. 

11.30-12.00 Lunsj 

12.00-12.45 Medisinsk behandling 

13.00-13.30 Stønader og kommunale tiltak 

13.45-14.15 Å være mamma til en gutt med ADHD  

14.20-14.40 ADHD Norge

14.45-15.00 Oppsummering og spørsmål 

Fant du det du lette etter?