HELSENORGE

Mestringskurs for voksne med ADHD

Kurset gir deg en innføring i diagnosen, med fokus på hvordan du kan finne mestringsstrategier for dine utfordringer knyttet til ADHD. Du vil treffe andre mennesker med samme diagnose, og det blir muligheter for å utveksle erfaringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding ved henvisning til Felles inntakskontor ved DPS Gjøvik. Gjelder også internhenvisninger. Gi beskjed om allergier ved påmelding.

Målgruppe

Pasienter med henvisning til poliklinikkene ved DPS Gjøvik.

Program 17.10.2023

09:00 Velkommen – registrering

09.30 Introduksjon

10.30 Hva er ADHD?

11.30-12.00 Lunsj

12.00 Utredning og behandling, ved psykiater

14.30 Oppsummering

15.00 Slutt

Det legges opp til spørsmål, drøfting og erfaringsutveksling. Pauser legges inn etter behov. Det tas forbehold om små endringer i programmet.

Program 18.10.2023

09.00 Oppsummering fra dag 1

10.00 Mestringsstrategier

11.30-12.00 Lunsj

12.00 ADHD i arbeid og utdanning

13.00 ADHD og relasjoner

14.00 Oppsummering og evaluering

15.00 Slutt

Det legges opp til spørsmål, drøfting og erfaringsutveksling. Pauser legges inn etter behov. Det tas forbehold om små endringer i programmet.

Kursansvarlige

Magnus Østvang

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Sykehuset Innlandet

Jens Henrik Strande 

DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet

Guro Enger 

Psykisk helse- og rustjenesten, Østre Toten kommune

Irene Richardsen-Angen 

ADHD Norge / Innlandet

Mer om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring


Fant du det du lette etter?