HELSENORGE

Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt, mestringskurs 1

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer tilbyr to-dagers kurs for pasienter med Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt. Hver deltaker kan ha med seg en pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding innen 8. september 2022.

Kurset krever henvisning fra lege/behandler.

Henvisning må sendes elektronisk til:
Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Ved spesielle behov som for.eks matallergier, eller tekniske hjelpemidler gi beskjed ved påmelding.

Kurset arrangeres i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer og Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. 

Du treffer andre med samme sykdom. Det gir deg mulighet til å utveksle erfaringer om hvordan en kan leve med disse sykdommene. I tillegg deltar en erfaren bruker som gir informasjon og praktiske hverdagstips. Du får også faglig informasjon fra helsepersonell. 

Dere får kaffe og te, samt en enkel lunsj begge dager.Program

Torsdag 15. september 2022
10.00 Velkommen
  • Orientering og praktisk informasjon
  • Presentasjon av deltakere og kursledere
  • Forventning til dagen
10.15 Hva er Morbus crohn og Ulcerøs kolitt?, ved lege
12.00 Lunsj
12.45 Mat og Morbus chron/Ulcerøs kolitt, ved ernæringsfysiolog
13.45 Pause
14.00 Erfaringsutveksling. Deltakere og pårørende deles i grupper
14.45 Evaluering og avslutning


Tirsdag 20. september 2022
10.00 Velkommen til ny kursdag
10.15 Presentasjon av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), brukerrepresentant
10.50 Pause
11.00 Å leve med IBD, ved gastrosykepleier
12.00 Lunsj
12.45 Finnes det trygderettigheter, ved sosionom
13.45 Pause
13.55 Orientering, ved stomisykepleier 
14.00 Erfaringsutveksling. Deltakere og pårørende deles i grupper
14.45 Evaluering og avslutning

Vi legger inn små pauser underveis.


Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.

Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.


Fant du det du lette etter?