Nyreskole, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Se sted for datoer, Medisinsk poliklinikk, Lillehammer, Medisinsk avdeling, Elverum

Nyreskolen går over to til tre dager og er et tilbud til dere som har en kjent nyresvikt, og som med tiden vil ha behov for dialysebehandling og/eller transplantasjon.

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Ressurssenteret for Pasient og Pårørendeopplæring i SI og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, og ikke minst utvekslet erfaringer med andre i samme situasjon.

Vi ønsker at du som har nyresvikt skal få mer kunnskap om din sykdom. Kunnskap gir trygghet, og det vil gjøre det lettere for deg å delta i valget av behandlingsform. Du og en av dine nærmeste inviteres til å delta på nyreskolens gruppeundervisning. Programmet inneholder emner som har betydning for deg som skal starte i dialyse og/eller transplanteres. Du vil også få mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Egenandel

Det er en egenandel på 351 kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 915 05 515. Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.


Elverum

Påmelding til Dialyseavdelingen i Elverum, tlf 62 43 86 15

Neste kursdager er: 20/5, 24/5 og 29/5-19
Beredskapssenteret i Elverum

PROGRAM

Mandag 20. mai
1000 Velkommen
1030 Normal nyrefunksjon, anatomi/fysiologi v/overlege Stine Volden
1115 Årsaker til nyresvikt v/overlege Stine Volden
1200 Lunsj
1300 Hva skjer med oss når nyrene svikter? v/overlege Hans Iver Børresen
1400 Blodprøver og de vanligste medisinene ved nyresvikt v/overlege Hans Iver Børresen

Fredag 24. mai
1000 Velkommen
1015 Hemodialyse v/sykepleier Irene Teppdalen
1115 Peritonealdialyse v/sykepleier Ellen Dalsegg
1200 Lunsj
1300 Kosthold v/klinisk ernæringsfysiolog Anne Grete Taugbøl
1400 Presentasjon av Nyreforeningen i Hedmark v/representant fra styret
1445 Omvisning på dialyseavdelingen 

Onsdag 29.mai
1000 Velkommen
1015 Transplantasjon v/sykepleier Mona Heiberg
1115 Orientering om trygde- og stønadsordninger v/representant fra HELFO
1200 Lunsj
1300 Betydningen av fysisk aktivitet v/fysioterapeut
1400Tanker rundt det å ha en kronisk sykdom | Hva det gjør med oss som pårørende og pasienter
v/sykepleier Mali Daling og brukerrepresentant Arve Nordlie
1445 Oppsummering, evaluering


Lillehammer

Påmelding til medisinsk poliklinikk:
tlf 61 27 20 11  kl. 8.30-11.30, helst to uker før kurset.
Kursdagen møter dere opp på medisinsk poliklinikk kl.9.30.

Tirsdag 30.april

09.45 Velkommen
10.00 Hva skjer når nyrene svikter? (lege)
11.00 kaffe/te
11.15 Posedialyse (sykepleier)
12.00 Lunsj Fysisk aktivitet (fysioterapeut)
13.30 Rettigheter og muligheter (sosionom)
14.10 Erfaringer fra pasient
14.40 Samtale

Tirsdag 7. mai 2019

09.45 Oppsummering fra første Nyreskoledag                                                                    
10.00 Kosthold (ernæringsfysiolog)   
11.00 Pause,  kaffe/ te    
11.15 Transplantasjon (lege)
11.45 Bloddialyse (sykepleier)    
12.30 Lunsj       
13.30 Nyreforeningen (LNT) orienterer  
14.00 Erfaringer fra pasient
14.30 Samtale, evaluering


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlege. Henvisningen sendes til:

Sykehuset Innlandet
Medisinsk avdeling Lillehammer
Postboks 990, 2629 Lillehammer

Sykehuset Innlandet
Medisinsk avdeling Elverum
Postboks 407, 2418 Elverum

Når og hvor

Tid
Se sted for datoer
Klokkeslett
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Elverum, Medisinsk poliklinikk, Lillehammer
 
Kontaktinformasjon
Elverum:
Sykepleier Mali Daling, tlf 62 43 86 15
e-post: mali.daling@sykehuset-innlandet.no 

Lillehammer: medisinsk poliklinikk tlf. 61 27 20 11
 
Fant du det du lette etter?