HELSENORGE

Nyreskole, mestringskurs

Tilbud til predialytiske pasienter med nyresvikt og deres pårørende.

Todagers tverrfaglig mestringskurs for pasienter med alvorlig redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Tilbudet gis til pasienter som følges opp ved Nyrepoliklinikken og eventuelt pasienter som starter akutt i behandling. Påmelding til kontaktpersoner.

Fant du det du lette etter?