HELSENORGE

ROM for påfyll

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner innen området psykisk helse og rus.

Tema

ROM for påfyll 21.02.2023

«Hvordan få til gode overganger når tjenestene endres?»

ROM for påfyll 14.03.2023 

«Hva skal til for at jeg føler meg sett?»

ROM for påfyll 18.04.2023

«Hvordan takle vanskelige følelser og reaksjoner?»

Tid

Arrangementet starter klokka 18.00. Enkel bevertning fra klokka 17.30. Hvert ROM varer i 2,5 timer med en pause halvveis. 

Mer om ROM for påfyll

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. 

Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for:

  • erfaringsdeling
  • ny kunnskap
  • læring 
  • påfyll
  • endring

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner. 

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra forskjellige tjenestesteder. 

ROM er gratis.

Fant du det du lette etter?