HELSENORGE

ROM for påfyll

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner innen området psykisk helse og rus.

Tema

ROM for påfyll 19.09.2023

«Hvordan bidrar vi til inkluderende tjenester til pårørende i hverdager og i ferier?»

ROM for påfyll 17.10.2023 

«Hvordan påvirkes samspillet når en i familien har psykiske helse- og/eller rusutfordringer? - Omsorg og grenser»

ROM for påfyll 21.11.2023

«Hvordan finner vi glede når livet er utfordrende?»

Tid

Arrangementet starter klokka 18.00. Enkel bevertning fra klokka 17.30. Hvert ROM varer i 2,5 timer med en pause halvveis. 

Mer om ROM for påfyll

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. 

Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for:

  • erfaringsdeling
  • ny kunnskap
  • læring 
  • påfyll
  • endring

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner. 

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra forskjellige tjenestesteder. 

ROM er gratis.

Fant du det du lette etter?