HELSENORGE

Samarbeidsmøte for fastleger og sykehusleger, Elverum-Hamar

Samarbeidsmøte for fastleger og sykehusleger i regi av praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet.

Møteleder: Kristine Gaarder, praksiskonsulent


Program 23.03.2023

18.30 Velkommen og presentasjon av fastlegene

18.40 Presentasjon av DPS Elverum-Hamar
ved avdelingsoverlege Yolanda Angela Popescu

18.50 ADHD hos voksne
ved overlege Arjan Leo Nieland

  • Hvem kan ha nytte av utredning og behandling? 
  • Hva skal være på plass før henvisning
  • Hva kan pasientene forvente seg fra DPS
  • Samhandling ved avsluttet utredning og videre oppfølging

19.50 Pause med enkel servering

20.20 Presentasjon av BUP Elverum-Hamar
ved psykologspesialister Ebba Margareta Dahlmann og Gjertrud Myhrhaug

20.30 ADHD hos barn

  • Hvilke barn kan ha nytte av utredning og behandling
  • Hva skal være på plass ved henvisning inkludert PPT og kommunen sin rolle
  • Hvordan foregår utredningen ved BUP
  • Tilbakeføring til fastlege og videre oppfølging


Praktisk informasjon

Møtet inngår i en strukturert møteserie og gir 4 tellende poeng for spesialiteten allmennmedisin. For å få en samlet oversikt over poeng, må dere sende en e-post til Audun Nygaard, audun@nygaard.as

Fant du det du lette etter?