Snart voksen

Dette er et tilbud til foreldre/pårørende som har ungdom i alderen 15-19 år med nedsatt funksjonsevne .

Foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 -19 år og fagpersoner i kommunen inviteres til kurs. Foreldre til de eldste ungdommene prioriteres. Vi henstiller foreldre/foresatte om å gi beskjed til koordinator/fagpersoner i kommunen om kurset.

Påmeldingsinformasjon

Foreldre/pårørende kr. 500,- pr. familie for 2 dager.
Fagpersoner kr. 500 for 2 dager pr. person.
Inkludert servering gjennom dagen.

Vi tar forbehold om endringer i smittevernsregler. Vi har et begrenset antall kursdeltakere, og må prioritere foreldre til de eldste ungdommene. Informasjon om hvem som får plass på kurset og hvem som er på venteliste for neste kurs, vil sendes ut etter utløpt påmeldingsfrist.

 

Program dag 1

09.00 Registrering med kaffe/te
09.30 Velkommen
09.45 Overgang fra barn til myndig. Hva nå? Spesielt fokus på uføretrygd/ung ufør, hjelpestønad, grunnstønad, bilhold, muligheter og rettigheter under utdanning
ved NAV Lillehammer, Nita Storeheier Leqvamb og Anne Simensen Bakkom
11.30 Lunsj
12.15 Vergemålsordningen (2x45 min.)
ved Statsforvalteren i Innlandet, Maj Christin Stenersen Lund
14.00 Pause med kaffe/te og kake
14.30 Husbankens regler og virkemidler
ved Ringsaker kommune, Heidi Skundberg Voldengen

 

Program dag 2

09.00 Pasient- og brukerombudet
ved Maren Hynne Moss
11.00 Lunsj
11.45 Dagaktivitetstilbud. Hamar arbeid og aktivitet.
ved Linda Westlie Dufseth og Gry Borchgrevink
13.00 Erfaringer fra en forelder om overgangen ved 18 års alder
ved Tor Kyllingstad
13.45 Kaffe/te
14.15 Helseoppfølging etter fylte 18 år. Fastlege, sykehus, habiliteringstjenesten
ved Habiliteringstjenesten
15.00 Evaluering/avslutning 

Fant du det du lette etter?