HELSENORGE

Stomioperert, mestringskurs

Sykehuset Innlandet, ved kirurgisk og medisinsk avdeling på Hamar og Lillehammer, arrangerer høsten 2022 kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset går over to dager.

Kurset arrangeres i samarbeid med «Mage – tarmforbundet», «NORILCO (Norsk forening for stomi, reservoar og mage - og tarmkreft)» og «Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (KPPO)». Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Følgende faggrupper vil delta på kurset: Kirurg, sosionom og stomisykepleier. I teamet deltar en likeperson fra «Mage – tarmforbundet «og «NORILCO»

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.


Her kan du lese om hvordan du får dekket reiseutgifter (helsenorge.no) 

Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

​Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring​ i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.Påmelding

Send påmelding til kontorleder Hanne Berntsen SI Hamar, epost: hanne.berntsen@sykehuset-innlandet.no.

Tlf: 62 53 73 65 / 902 36 367

Program

11. oktober 2022

10.00 Presentasjon av kursholdere og deltagere og av KPPO, Mage-Tarmforbundet og Norilco
Forventninger til kurset
10.45 Pause
10.50 Årsaker til anleggelse av colo- og ileostomi ved gastrokirurg
11.30 Årsaker til anleggelse av urostomi ved urolog/stomisykepleier
12.00 Lunsj
12.30 Trygderettigheter, ved sosionom Solveig Heim
13.15 Pause
13.25 Stomistell/sårbehandling ved stomisykepleier Grete B. Storsveen
14.10 Pause
14.20 «Å leve med stomi». Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.
14.50 Oppsummering av dagen


18. oktober 2022

10.00 Velkommen til ny kursdag
10.15 Å leve med stomi ved stomiopererte (NORILCO)
10.45 Fortsettelse temaet «Leve med stomi», ved stomisykepleier Turid Kalberg
11.15 Pause
11.25 Kost og stomi, ved stomisykepleier Turid Kalberg
12.15 Lunsj
12.45 Demonstrasjon av stomiutstyr, ved stomisykepleier Grete Bergum Storsveen/Turid Kalberg
13.45 Pause
14.00 Vi fortsetter med temaet fra første kursdag: «Å leve med stomi». Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.
14.30 Oppsummering av erfaringsutveksling. Evaluering.
14.45 Avslutning

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges begge dagene.
Forandringer i programmet kan forekomme.

Det serveres kaffe, te, frukt og lunsj begge dager.


Fant du det du lette etter?