Stomioperert, mestringskurs

Kurs

Sykehuset Innlandet, kirurgisk og medisinsk avdeling Lillehammer og Hamar, arrangerer årlig kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset foregår over to dager.

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap. Det blir muligheter til å dele erfaringer med pasienter og pårørende i samme situasjon. En pårørende per deltaker er hjertelig velkommen!

Egenandel på kr. 351,- for begge dagene, inngår i egenandelskortet. Pårørende betaler ikke.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Pasientreiser Helsenorge.no eller ring 915 05 515.
Ved spesielle behov som f.eks. matallergier eller tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding.

Tid og sted

Kontakt avdelingen om dato for neste kurs.
Sykehuset Innlandet Lillehammer, 1 etg. rom 1007-1008 v/auditoriet. 
Husk å gå innom Medisinsk Undersøkelsesenhet i 3. etasje for registrering.

Følgende faggrupper vil delta på kurset: Kirurg, sykepleier, sosionom og stomisykepleier. I teamet deltar en likeperson fra LMF og Norilco. 
Det serveres kaffe, te og en lett lunsj begge dager.

Program dag 1

10.00  Presentasjon av kursholdere og deltagere, presentasjon av LMS og Norilco
            Forventninger til kurset

10.50  Pause

11.00  Årsaker til anleggelse av colo- og ileostomi, ved gastrokirurg Bjerke

11.45  Årsaker til anleggelse av urostomi, ved stomisykepleier Turid Kalberg

12.15  Lunsj

12.45  Å leve med stomi, ved stomiopererte (NORILCO)

13.25  Pause

13.30  Vi fortsetter med temaet «Å leve med stomi». Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.

14.15  Oppsummering av erfaringsutveksling

14.30  Oppmerksomhetsøvelser, ved Valborg Brøste

Program dag 2

10.00  Velkommen til ny kursdag, prestentasjon av LMF

10.30  Stomistell/sårbehandling, ved stomisykepleier Grete B. Storsveen

11.15  Finnes det trygderettigheter? ved sosionom Solveig Heim

12.00  Lunsj

12.45  Kost og stomi, ved stomisykepleier Turid Kalberg

13.25  Pause

13.30  Demonstrasjon av stomiutstyr, ved stomisykepleier Grete Bergum Storsveen/Turid Kalberg.

14.15  Vi fortsetter med temaet fra første kursdag:  «Å leve med stomi». Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.

14.45  Oppsummering av erfaringsutveksling. Evaluering. Avslutning

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges begge dagene.

Forandringer i programmet kan forekomme.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Medisinsk poliklinikk SI Lillehammer
pb. 990, 2629 Lillehammer.

Når og hvor

Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Medarrangør

Kurset arrangeres i samarbeid med LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer), NORILCO (Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft) og Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO).

Kontaktinformasjon
Turid Kalberg, 62 53 74 58
Grete Bergum Storsveen, 480 18 421
 
Mer informasjon
turid.kalberg@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?