HELSENORGE

Tvangskonferansen 2022

Sett av tid til den 11. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk.

”Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern – motsetninger eller forente størrelser”

Program 25. august

Ordstyrer: Lars Lien, leder av Norsk psykiatrisk forening

10.00 Åpning
ved Statsforvalteren Innlandet

Erfaringer med lovverk og lovendringer

10.15 Hvorfor har lovenddringene tvunget seg fram?
ved Marius Storvik, jurist og førsteamanuensis

10 45 Psykisk helsevernloven, lovrevisjonen i 2017 og NOU 2019:114

Tvangsbegrensningsloven – hvor står vi?
ved Vårin Hellevik, seniorrådgiver og advokat

11.15 Pause

11.30 Samtykkekompetanse
ved Jacob Jorem, psykiater, jurist og forsker

12.00 «Hverdagen» – erfaringer fra en akuttavdeling
ved Arne Vaaler, psykiater og professor

12.30 «Hverdagen» – erfaringer fra primærhelsetjenesten / legevaktsamarbeid
ved Line Kamilla Haugestøl, leder

13.00 Lunsj

UTFORDRINGER OG MULIGHETER

14.00 «Hverdagen» – erfaring fra et pasientperspektiv
ved Morten Brodahl, erfaringskonsulent

14.15 Åpen dør policy – Lovisenberg-prosjektet
ved Nikolaj Kunøe, prosjektleder

14.45 «Hverdagen» – Sandnes kommune
ved Trude Lønning, rus- og psykisk helsesjef

15.15 Pause

15.30 Redusert bruk av tvang ved bruk av FACT-team – hva vet vi?
ved Ann-Mari Lofthus, postdoktor og Hanne Clausen, lege

16.00 Samhandling og oppfølging rundt TUD pasienter
ved Maria Løvsletten, psykiatrisk sykepleier, høgskolelektor og stipendiat

16.30 Forskningens relevans for tvangsbruk med vekt på norske studier
ved Trond Hatling, faglig rådgiver

18.30 Middag

Program 26. august

Ordstyrer: Lars Lien, leder av Norsk psykiatrisk forening

08.30 Velkommen til dag 2
ved Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør

08.45 Pårørende innspill: Erfaringer fra et pårørende-perspektiv?
ved Anne-Grethe Terjesen, fagsjef

09.15 Dilemma i en arbeidshverdag:
Arbeidsmiljøloven versus helselovgivningen versus forventinger fra allmenheten
ved Bente LaForce, dommer

09.45 Pause med utsjekk

10.15 Strafferettens inntog i norsk psykiatri
ved Øyvind Holst, jurist og juridisk rådgiver

10.45 Hvordan i vareta de dårligste pasientene?
ved Kjersti Narud, forfatter og overlege

11.15 Er mennesker med psykiske lidelser farlige?
Hvordan kan vi balansere den personlige friheten mot samfunnsvernet?
ved Tom Palmstierna, professor

12.15 Oppsummering – Sofadialog
Deltakere: Tre forelesere fra de to dagene og en kritisk røst (tema farlighet)
Ledes av Marius Storvik, jurist og førsteamanuensis

13.00 Vel hjem!


Godkjenninger - kursbevis

Kursbevis for deltakelse begge dager deles ut på slutten av dag 2.

Det er søkt om følgende godkjenninger:

 • Den norske legeforening
 • Allmennmedisin godkjennes med 10 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning.
 • Samfunnsmedisin godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Barne- og ungdomspsykiatri godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Psykiatri godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Rus- og avhengighetsmedisin godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Norsk Sykepleierforbund godkjenner konferansen som meritterende til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer.
 • Norsk Psykologforening godkjenner som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet med 10 timer.


Programkomité

 • Arne Våler,psykiater, St. Olav Hospital
 • Kent Jensen,overlege/psykiater, Universitetet i Nord-Norge
 • Marius Storvik,jurist, Universitetet i Tromsø
 • Karin Irene Gravbrøt,seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Lars Lien,psykiater, leder Norsk psykiatrisk forening
 • Bjørn Stensrud,leder, NK ROP
 • Maria Løvsletten,psykiatrisk sykepleier, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet og høgskolerektor HINN
 • Marianne Lundgård,fagsjef, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet
 • Anne Grete Mortensen,medlem av Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet
 • Torhild Jære,administrasjonssjef, divisjon Psykisk helsevern,Sykehuset Innlandet


Betalingsinformasjon

Påmeldingen er bindende. Faktura for kursavgiften blir sendt ut i etterkant.

 • Overnatting og konferansemiddag gjøres opp direkte med hotellet av hver enkelt deltaker.
 • Rom bestilles direkte med hotellet innen 20. juli 2022 | Bookingkode: BTVA240822
  De som bestiller, må garantere med kort, og kan avbestille kostnadsfritt senest 20. juli.


Transport

Rutetider Vy: vy.no

Taxi Hamar: tlf. 03650

Parkering

Det er flere parkeringsmuligheter i nærheten av hotellet.

Aktuelle lenker

www.sykehuset-innlandet.no
www.nsf.no
www.norskpsykiatriskforening.no
www.legeforeningen.no
www.psykol.no
www.mentalhelse.no
www.lpp.no
www.rio.no
www.psykiskhelse.no

Fant du det du lette etter?