HELSENORGE

Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2

Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2 tar imot pasienter med ulike psykiske lidelser som har behov for akutte innleggelser. De er lukket og begge har ti døgnplasser. Enhetene tilbyr utredning behandling tilpasset den enkelte med vekt på samtaler og medikamentell behandling. Opptaksområdet er Oppland fylke.

Fant du det du lette etter?