HELSENORGE

Enhet for psykosebehandling og TIPS

Enheten har tolv døgnplasser og poliklinikk for pasienter med schizofreni eller pasienter med annen psykotisk grunnlidelse ofte med tilleggsproblematikk. Enheten tilbyr utredning, revurdering av igangsatt behandling, kartlegging av oppfølgingsbehov, samt rehabilitering ut til lavere omsorgsnivå. Enheten har også døgnplasser for utredning av TIPS-pasienter. Opptaksområdet er Oppland fylke.

Fant du det du lette etter?