HELSENORGE

Enhet for sikkerhetspsykiatri

Enhet for sikkerhetspsykiatri behandler pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, ofte med utageringsproblematikk. Enheten ivaretar også personer dømt til behandling. Den har tolv døgnplasser. Opptaksområdet er hele Innlandet.

Fant du det du lette etter?