HELSENORGE

FACT Sikkerhet

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. FACT Sikkerhet bidrar til å ivareta samfunnssikkerheten rundt pasienter i Innlandet som er dømt til behandling i psykisk helsevern og/eller pasienter tilknyttet Enhet for sikkerhetspsykiatri i Sykehuset Innlandet. FACT Sikkerhet-teamet gir behandling og oppfølging etter FACT-modellen, Forensic Fact og nasjonale føringer. Målgruppen er pasienter dømt til behandling i psykisk helsevern og/eller pasienter tilknyttet enhet for sikkerhetspsykiatri. Behovet for oppfølging gjelder ofte i mange år.

Fant du det du lette etter?