HELSENORGE

Enhet for subakutt

Enhet for subakutt er en lukket avdeling og har åtte døgnplasser for pasienter som trenger forsterkede rammer utover øyeblikkelig hjelp. Hovedtyngden av pasienter har en form for affektiv lidelse. Enheten tilbyr utredning og behandling, og er individorientert i forhold til den enkeltes sykdomsbilde, personlighet og ressurs. Opptaksområdet er Oppland fylke.

Fant du det du lette etter?