Enhet for subakutt

Enhet for subakutt er en lukket avdeling for pasienter som trenger lengre opphold for behandling av alvorlige og sammensatte stemningslidelser etter grundig utredning.

Kontakt

Telefon
06200

SI Reinsvoll

Besøksadresse
Presteseter 1(Google maps)
2840 Reinsvoll
Telefon
06200

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk mot blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling.

Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Internett

​Pasienter og pårørende kan logge inn det trådløse nettverket.
Det har navnet Sykehus gjest.
Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Offentlig transport

Bussholdeplass: ​Prestes​eter (Vestre Toten).

Bussholdeplassen er rundt 750​ meter sørvest for SI Reinsvoll. Det tar rundt 10-15 minutter å gå i normalt tempo.

Opplandstrafikk; Ringrute 1 og Ringrute 2 (de går en gang i timen i hver sin retning):

  • Ringrute 1: Gjøvik skysstasjon - Kapp - Lena - Bøverbru - Reinsvoll - Raufoss - Gjøvik skysstasjon

  • Ringrute 2: Gjøvik skysstasjon - Raufoss - Reinsvoll - Bøverbru - Lena - Kapp - Gjøvik skysstasjon

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

​Ved reiser til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter i etterkant. Som hovedregel vi du få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, om reiseveien er over 10 kilometer.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Les om pasientreiser på helsenorge.no

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her