HELSENORGE

Enhet for mottak

Enhet for mottak er et akuttpsykiatrisk døgntilbud. Den har tolv lukkede plasser og fire skjermingsplasser for de som trenger intensiv hjelp i akuttfasen. Enheten har øyeblikkelig hjelp-funksjon for Hedmark fylke (sammen med enhet for akutt). 
Fant du det du lette etter?