HELSENORGE

Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser

Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) har utredning, diagnostikk og oppstart av behandling for unge mennesker med mistanke om førstegangspsykose. Enheten har en døgnavdeling med åtte plasser og en poliklinikk. TIPS driver også med oppsøkende og forebyggende arbeid i tett samarbeid med primærhelsetjenesten, BUP og DPS.

Fant du det du lette etter?