HELSENORGE

Enhet for affektive lidelser

Enheten har ti døgnplasser for pasienter med sammensatte og alvorlige psykiske
lidelser som debuterer etter fylte 65 år. Målgruppen er pasienter med angst, depresjon, avhengighetsproblematikk, kriser, personlighetsrelaterte problemer, somatiske lidelser og begynnende kognitiv svikt.

Fant du det du lette etter?