HELSENORGE

Enhet for utredning

Enheten har ti døgnplasser for pasienter med uavklarte og kompliserte lidelser som debuterer etter fylte 65 år, hvor kognitiv svikt og/eller psykiske symptomer er fremtredende. Ved mistanke om aldersrelatert kognitiv svikt på nevrodegenerativt grunnlag har alder mindre betydning. Ved mistanke om aldersrelatert kognitiv svikt på nevrodegenerativt grunnlag har alder mindre betydning.

Fant du det du lette etter?