Avdeling for samhandling og brukermedvirkning

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning  jobber for at pasienter og pårørende opplever trygge, forutsigbare og koordinerte pasientforløp fra hjem til hjem.  Avdelingen skal sikre godt samarbeid mellom sykehuset og andre samarbeidspartnere (kommuner, fastleger og utdanningsinstitusjoner). 

Les mer om Avdeling for samhandling og brukermedvirkning

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene. Det krever også utveksling av kunnskap og kompetanse. Alle involverte parter må samarbeide om å legge forholdene best mulig til rette.

Kontaktinformasjon

Telefon
91 50 62 00
E-post
Postadresse
Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal
Brumunddal
Besøksadresse
Furnesvegen 26(Kart)
2380 Brumunddal
Telefon
91 50 62 00
Fant du det du lette etter?