HELSENORGE

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning  jobber for at pasienter og pårørende opplever trygge, forutsigbare og koordinerte pasientforløp fra hjem til hjem. Avdelingen skal sikre godt samarbeid mellom sykehuset og andre samarbeidspartnere (kommuner, fastleger og utdanningsinstitusjoner). 

Fant du det du lette etter?