HELSENORGE

Avdeling for TSB, Reinsvoll

Avdelingen har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for rusmiddelavhengige i henhold til spesialisthelsetjenesteloven og rusreformen. Avdelingen har tilbud om døgnbehandling for inntil 49 personer på Sanderud og Reinsvoll.

Fant du det du lette etter?