HELSENORGE

Enhet for familie

Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til familier med barn der en eller begge voksne har en rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer. Enheten har ti døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Målgruppen er familier med barn mellom 0-6 år der foreldrene har daglig omsorg. Tilbudet er frivillig. Dersom familien venter barn, kan den gravide få plass på enhet for gravide frem til fødsel, og far blir hos enhet for familie. Etter fødsel fortsetter de behandling på enhet for familie. 
Fant du det du lette etter?