HELSENORGE

Enhet for gravide

Enheten har ti døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til gravide med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer, samt gravide i legemiddelassistert rehabilitering. Gravide kan legges inn frivillig eller uten samtykke. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med kriminalomsorgen i frihet på enheten.

Fant du det du lette etter?