HELSENORGE

Enhet for korttidsbehandling

Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske og/eller kroppslige utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering. Enheten har 10 plasser for planlagte opphold. Pasientene legges inn eller uten eget samtykke. Det er DPS som vurderer alle henvisninger til enheten. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med  kriminalomsorgen i frihet på enheten.
Fant du det du lette etter?