Enhet for korttidsbehandling

Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske og/eller kroppslige utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering. Enheten har 10 plasser for planlagte opphold. Pasientene legges inn eller uten eget samtykke. Det er DPS som vurderer alle henvisninger til enheten. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med  kriminalomsorgen i frihet på enheten.
Mer informasjon

Enhet for korttidsbehandling

Mål for behandling

  • Gi behandling til pasienter som har et avhengighetsforhold til alkohol, illegale rusmidler og/eller vanedannende legemidler
  • Bidra til å redusere helserelaterte rusproblemer
  • Bidra til å øke pasientens motivasjon for å redusere eller avslutte bruk av rusmidler
  • Gi informasjon og veiledning om aktuelt hjelpeapparat, etablere og/eller videreføre nødvendig og tilstrekkelig samhandling med ulike instanser
  • Gjøre pasienten i stand til å delta i behandling

Behandlingstilbudet

I tillegg til å være avhengig av rusmidler har våre pasienter  ofte problemer både kroppslig, psykisk og sosialt. Vi er derfor bevisst på dette i behandlingen. Vi tilbyr medisinsk og psykologisk behandling som blant annet individualterapi, gruppeterapi, kognitiv miljøterapi, psykoedukasjon og fysisk aktivitet. Vi tilbyr tverrfaglige behandlingsteam og tilrettelegger behandlingen individuelt etter pasientens ønsker og behov.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Enheten holder til i Gamlesentralen.
Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
91 50 62 00
mandag - søndag Døgnåpent
E-post
Reinsvoll
Besøksadresse
Presteseter 1(Kart)
2840 Reinsvoll
Telefon
91 50 62 00

Offentlig transport

Nærmeste busstopp er ​Prestes​eter (Vestre Toten), rundt 750​ meter sørvest for sykehuset (10-15 minutter normal gange).

Informasjon om rutetider

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, utenom på kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling. Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset, utenom førerhunder og terapihunder.

Besøk/visitt

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​sorg
En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​

Ritualer
Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Kognitiv miljøterapihttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapiKognitiv miljøterapiKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi

Fant du det du lette etter?