HELSENORGE

Enhet for avrusning

Enheten har 11 plasser for planlagt innleggelse og to plasser for pasienter som må ha akutt hjelp. Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering. Pasienter kan legges inn frivillig eller uten eget samtykke. Det er DPS som vurderer alle henvisninger til enheten.

Fant du det du lette etter?