HELSENORGE

Enhet for avrusning

Enheten har 11 plasser for planlagt innleggelse. Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering. Pasienter kan legges inn frivillig eller uten eget samtykke. Det er DPS som vurderer alle henvisninger til enheten.

Fant du det du lette etter?