HELSENORGE

Enhet for utredning (TSB)

Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert utredning til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer. Enheten har 6 døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Pasientene legges inn frivillig. Alle henvisninger om innleggelser rettighetsvurderes av DPS. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med kriminalomsorgen i frihet. Enheten tilbyr utredning der det ikke lar seg gjennomføre poliklinisk.

Fant du det du lette etter?