HELSENORGE

Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum

Barne- og ungdomsavdelingen i Elverum behandler barn fra 0 til 18 år. Avdelingen består av en poliklinikk og en sengepost for barn og ungdom, i tillegg til en intensivavdeling for nyfødte.

Fant du det du lette etter?