HELSENORGE

Nyfødtintensiv, Elverum

Nyfødtintensiv behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn som trenger kontinuerlig overvåkning og oppfølging. Nyfødtintensiv i Elverum kan ta imot barn født fra og med 30. svangerskapsuke.

Fant du det du lette etter?