HELSENORGE

Barnepalliativt team

Sykehuset Innlandet har egne barnepalliative team ved barne- og ungdomsavdelingene. Et palliativt team er sammensatt av spesialister innen ulike fagområder (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og lignende). Teamene jobber tett sammen med annet helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Målet er å bidra til at pasientene får god symptomlindring, hjelp til fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige utfordringer.

Fant du det du lette etter?