HELSENORGE

BUP utrednings- og behandlingsenhet

Enheten gir utredning- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 12 til fylte 18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser eller vansker. Enheten har 5 sengeplasser til pasienter som har behov for døgnbehandling utover det poliklinikken kan tilby. Tilbud er primært til ungdom fra Innlandet. Pasientene henvises fra de lokale BUP-poliklinikkene

Fant du det du lette etter?