HELSENORGE

DPS Elverum-Hamar, ambulant akuttenhet

Ambulant akuttenhet tilbyr vurdering og igangsetting av tiltak til mennesker i akutt psykisk krise. Alle pasienter i en akuttpsykiatrisk situasjon  gis et individuelt tilpasset behandlingstilbud med mål om å gi en avklaring/tilbud innen fire timer. Tilbudet er et alternativ til innleggelse og gis på  blant annet på hjemmebesøk, på fastlegekontor, på legevakt, sammen med psykisk helsetam i kommunnen eller hos Nav. Ambulant akuttenhet gir også akuttpsykiatrisk hjelp på sykehuset i Elverum og sykehuset i Hamar.

Fant du det du lette etter?