HELSENORGE

DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1

Døgnenhet 1 har 12 sengeplasser. Vi tilbyr korttidsopphold til voksne med psykiske lidelser basert på frivillighet. Det er funksjonsnivå, ikke diagnose, som ligger til grunn for innleggelse. Vi tar i mot pasienter fra ambulant akuttenhet (DPS), etter sykehusinnleggelse og elektive henvisninger fra poliklinikkene i DPS Elverum-Hamar.

Fant du det du lette etter?