HELSENORGE

DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 2

Døgnenhet 2 har 12 sengeplasser. Vi tilbyr korttidsopphold til voksne med psykiske lidelser basert på frivillighet. Det er funksjonsnivå, ikke diagnose, som ligger til grunn for innleggelse. Vi tar imot pasienter fra ambulant akuttenhet (DPS), etter sykehusinnleggelse og elektive henvisninger fra poliklinikkene i DPS Elverum-Hamar.

Fant du det du lette etter?