HELSENORGE

DPS Elverum-Hamar, psykosepoliklinikken

Psykosepoliklinikken benytter både poliklinisk og ambulant arbeidsmetode, slik som hjemmebesøk og/eller andre arenaer utenfor sykehuset.  Enheten er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykosespesialsiter og sykepleiere med videreutdanning. Enheten samarbeider tett med fastlege, psykisk helse i kommunen og Nav (individuell jobbstøtte). Enheten dekker alle kommuner i opptaksområdet.

Fant du det du lette etter?