HELSENORGE

DPS Elverum-Hamar, TSB poliklinikk

TSB-poliklinikken gir poliklinisk utredning og behandling til personer med vedvarende rusmiddelavhengighet  kombinert med psykiske lidelser. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. Vi tlbyr også behandling for spillavhengige og pårørende. I tillegg har enheten et LAR-team. LAR står for legemiddelassistert rehabilitering. Det er et tverrfaglig, spesialisert rehabiliteringsprogram for heroin-/morfinavhengighet der subsituasjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. 

Fant du det du lette etter?