HELSENORGE

FACT Hedmarken

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, har sammen med Nav og DPS Elverum-Hamar etablert FACT Hedmarken. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Fant du det du lette etter?